Skaņu terapijas sarunu vakars – lekcijas ieraksts (VIDEO)

iesaki draugiem

_______

Dzīvās mūzikas labvēlīgā iedarbība uz cilvēku

Autors: Arvis Rekets,

2011. gada aprīlis.

Ko dod dzīva  mūzikas skaņa cilvēkam

Skaņas izmantošana medicīnā ir  izpētes objekts daudzviet pasaulē.   Skaņa tiek izmantota gan diagnostikā (ultrasonogrāfija) , gan kosmētikā (kavitācija, ultraskaņas masāža), gan dažādos citos veidos.

Ir veikti daudzi pētījumi bioķīmijā, neiroloģijā par muzikālo skaņu frekvenču iedarbību uz cilvēka šūnām, audiem, bojātiem kauliem, sāpošiem muskuļiem ut…

Savos pētījumos izmantoju Dr. Jeffrey D. Thompson,  Center of  Neuroaucoustic research,  Gil Alterovitz un daudzu citu zinātnieku publicētos darbus par šo tēmu, izpētītās slimību muzikālās frekvences un harmonijas.

Man personīgi ir pieejamas šobrīd aptuveni 400 cilvēka slimību simptomu frekvences.   Pārsvarā skaņas terapijā (kura nav klīniski apstiprināta metode) cenšas radīt rezonansi  ar slimo vietu un tad ar šo panākto vibrāciju radīt dziedinošu efektu.  Principā var tiešām radīt skaņas rezonansi ar slimo šūnu vai vietu, taču vienīgais efekts, ko ar to var panākt, ir  tikai vibrācija slimajā vietā.  Vibrācija var likt slimajai vietai labāk apasiņoties. Un principā šādu sīku vibrāciju mēs teorētiski varētu piemērot fizioterapijā. Taču es diezgan skeptiski vērtēju dažādu toņdakšu, gongu un citu šādu muzikālu instrumentu izmantošanu kaut kādu stabilizējošu vibrāciju radīšanai slimajos orgānos. Pirmkārt, ar cilvēkiem strādājot, ir viennozīmīgi skaidrs, ka katra cilvēka apziņā  skaņa ir subjektīvs jēdziens.  Otrkārt, cilvēka apziņai skaņas frekvence (un tās tonalitāte tonikā), ko viņš uztver īpaši labvēlīgi, ir dažāda.  Ņemot vērā faktu, ka vibrācijas saskaņa ar slimo vietu nekādus redzamus terapeitiskus efektus nedod,  esmu meklējis ceļu, kādā veidā  tad varētu panākt, lai mūzika dziedina un ārstē.  Un šeit man ir uzkrājušies gadu gaitā aizvien vairāk pierādījumu, ka ir ceļš, kādā veidā ar dzīvas muzikālās skaņas palīdzību varam panākt tiešu terapeitisku efektu.

Jau astotais gads rit, kopš nodarbojos ar  izpēti  “DZĪVĀS MŪZIKAS SKAŅAS IEDARBĪBA UZ CILVĒKA VESELĪBU”. Vēlos ar jums padalīties iegūtajās zināšanās.

Mūzikas terapija  ir psihoterapijas veids, ko izmanto, visbiežāk, dažādu ar psiholoģisku un ar psihi saistītu traucējumu gadījumā.  Piedevām – ar lielu veiksmi. Es neesmu mūzikas terapeits, un manas izpētes ceļš ir nedaudz atvirzījies no šīs jomas.

Es pētu dzīvi izpildītas mūzikas improvizācijas iedarbību uz cilvēka veselību.  Dzīvi izpildīta improvizācija, salīdzinot ar atskaņotu ierakstītu identisko improvizāciju, pētījumu  kontroles grupās  ir uzrādījusi šādus rezultātus.

Atskaņojot dzīvi izpildītu kvalitatīvu un ekspresīvu klavieru improvizāciju, ietekmes sajūtu novērtējuma skalā no 1-10 vidējais rādītājs ir 9,1 . Šīs pašas improvizācijas novērtējums atskaņotam ierakstam vienādos apstākļos  – 3,9.  Šeit es ar pārliecību papildus varu pievienot savus gadiem krātos novērojumus par cilvēku grupu izturēšanos, mainoties dzīvi izpildītiem un atskaņotiem skaņdarbiem. Iedarbība ir līdzīga. Katrs par to pats var pārliecināties un salīdzināt savas sajūtas, kādas viņš izjūt, apmeklējot koncertu un klausoties izpildītāju, piemēram, ar radio palīdzību.

Kā  cilvēki uztver dzīvu skaņu

Iesākumā nedaudz vienkāršas informācijas. Pēc fizikas skaņa ir mehāniskās enerģijas pārvietošanas jebkurā vielā ar svārstību  viļņu palīdzību. Skaņas viļņus veido molekulu sablīvēšanās, kas rada augsta un zema spiediena apgabalus konkrētā periodā. Šis mehāniskās  enerģijas svārstības vilnis iesvārsta mūsu bungādiņu un dzirdes kauliņu sistēmu, tālāk iesvārstot auss gliemežnīcas bazirālo membrānu, uz kuras atrodas korti – orgāna fonoreceptori. Tālāk šīs svārstības tiek pārvērstas impulsos, kas pa nervu kanāliem tiek novadīti līdz mūsu smadzenēm.  Katrai skaņai ir savs svārstību perioda garums, ko sauc par svārstību frekvenci un mēra Hercos. Jo skaņai ir biežāks svārstību periods, jo augstāka ir dzirdamā skaņa. Skaņas frekvences uztveršanas mehānisms ir atkarīgs no skaņas svārstību amplitūdas. Jo augstāka skaņa, jo tuvāk gliemežnīcas pamatnei ir svārstību amplitūdas maksimums.  Impulsi no smadzenēs tiek apstrādāti zemākajos dzirdes centros un tad nonāk augstākajā dzirdes centrā, kas atrodas smadzeņu lielo pusložu deniņu daivā,un tur rodas kā arī tiek apstrādāta dzirdes sajūta.  Augstākajam dzirdes centram piemīt spēja skaņu subjektīvi projicēt apziņā.

Ir grūti atrast loģisku skaidrojumu dzīvās mūzikas iedarbības procesam uz cilvēka apziņu, taču, iespējams, mūsu augstākās dzirdes centram piemīt spēja neatkarīgi no mums  ārkārtīgi precīzi analizēt ne tikai skaņas kairinājuma avotu jeb izraisītāju, bet arī uztvert skaņas avota izraisītāja darbību laikā, spējot reproducēt atšķirīgu smadzeņu funkciju atbildes reakciju.  Tātad lai būtu saprotamāk, minēšu piemēru.

Atsevišķā istabā stāv cilvēks, kuram ir uzliktas austiņas, no kurām  uz citu istabu stiepjas vads ar mikrofonu galā. Otrā galā mikrofonā tiek atskaņota mūzikas frāze dzīvajā izpildījumā un atskaņota ierakstā.  Uzminēt  nav iespējams, taču  sajūtu uztvere tomēr parāda šī impulsa projecēšanas atšķirību smadzenēs.

Praksē cilvēki labprāt iegādājas koncertu biļetes, labprāt klausās draugu izpildītu mūzikas instrumentu spēlē , klausās viens otra dziedāšanā utt…

Dzīvās mūzikas seanss

Hipotēze kuru pierādu.

Izmantojot pastiprināto dzīvās mūzikas uztveres iedarbību cilvēka apziņā,  dzīvas muzikālas improvizācijas laikā panākt rezonējošu efektu ar slimo vietu, muzikāli bagātīgi un daudzkārtīgi atskaņojot to dažādos apvērsumos ( pamatā dominantes vai subdominantes)  un atrisinot tos tonikā, pastiprināti uzsverot skaņas frekvenci , kuras iedarbību cilvēks ir atzinis par sev vislabvēlīgāko (psiholoģija), vai kura pētījumu rezultātā ir apstiprināta kā vesela orgāna normāla frekvence ( funkcionālie bojājumi). Vienas improvizācijas laikā atskaņojot to vidēji 80 – 150 reižu.

Minēšu piemēru.

Iedomāsimies,  ka vesela auda  rezonanses frekvence ir 720 Hz,  mēs šo audu ievainojam un  saņemam rezonanses frekvences nobīdi piemēram uz 670 Hz , lai ierosinātu šim audam atgriezties veselajā savā frekvencē ar šo bagātīgo mūzikas dominantes apvērsumu un atrisinājumu konkrētā frekvencē,mēs it kā parādam gan audam, gan smadzenēm ceļu, kā atjaunoties normālajā darbībā. Tas liek gan smadzenēm, gan bojātajam audam arī atjaunot funkcionalitāti.

Katra pietiekoši skaļi atskaņota skaņa satur  fizikālo enerģiju. Tā ir niecīga un izkliedējas, taču tomēr pastāv. Cilvēks klausoties austiņās mūziku vidējā skaļumā (70 – 80 db),  atskaņoto skaņas enerģiju saņem divējādi: ar dzirdes palīdzību saņem impulsus smadzenēs un pats darbojas kā skaņas vadītājs. Skaņu  labāk vai sliktāk  vada jebkurš iekšējais orgāns. Praktiski iedarbojoties ar dažāda stipruma  un augstuma skaņu uz cilvēka organismu ir iespējams panākt jebkura orgāna rezonansi, disonansi un konsonansi.

Muzikāls atrisinājums tonikā cilvēka smadzenēs tiek uztverts kā kaut kas instinktīvi loģisks un novests līdz galam (tā tas ir  vismaz rietumu kultūrā). Ja mēs aplūkojam kompozīcijas no viedokļa, cik reizes vienā skaņdarbā tiek izvīti dažādi dominantes atrisinājumi un to variācijas, tad varam izdarīt secinājumu, ka labvēlīgāka iedarbība ir skaņdarbiem, kur šie atrisinājumi ir lielā skaitā un atrisinājums ir tīros akordos vai intervālos.

Pētījumos pats esmu 80% gadījumu pārliecinājies, ka dzīvi izpildītas improvizācijas laikā, kas  ilgst 40-50 minūtes,   muzikālu apvērsumu atrisināšana improvizācijas ceļā,  pieskaņojot to cilvēkam ar frekvenču nobīdi 0,01 Hz, uzrāda pozitīvus rezultātus šādos gadījumos:

 • Apdegumu un brūču dzīšana
 • Kaulu lūzumu dzīšana
 • Stress un citi psiholoģiski traucējumi

Domāju, ka perspektīvi izpētes virzieni būtu psiholoģijā, kad pacientam noteikti varētu palīdzēt jebkuras problēmas asociatīvā saite ar dominantes apvērsumiem un problēmu atrisinājumu asociatīvā saite tonikā.  Dažādu muzikālo apvērsumu atrisinājumu klausīšanās ir kā terapija pašam ar sevi.

Jāpiezīmē , ka mūzikas atskaņošana klīnikās un pēcoperāciju periodā ir vienmēr vērtēta pozitīvi un ir pierādījusi savu efektivitāti. Taču šai metodei, kuru es vēlētos ieviest  kā patstāvīgu jaunu palīgnozari medicīniskajā rehabilitācijā tieši neiroloģisko disfunkciju novēršanā, apdegumu ārstēšanā, ir savi pozitīvie un negatīvie aspekti.

Pozitīvie aspekti

Dzīvas  harmoniskas mūzikas iedarbība uz  cilvēka apziņu vienmēr ir bijusi pozitīva un nav ziņu un pierādījumu, ka kādam tā būtu izraisījusi jebkādus veselības traucējumus vai lēkmes.  Arī visi cilvēki, kuri ir klausījušies manis speciāli izpildīto mūziku, ne reizes nav izjutuši diskomfortu vai negatīvu ietekmi uz savu veselību.

Dzīvā izpildījuma iedarbība ir spēcīgāka, vieglāk  novērojama  un analizējama. Klausītājam vieglāk izjūtama.

Ir redzami  zinātniski un medicīniski reģistrējami  skaidri rezultāti (tieši apdegumu un brūču dzīšanas gadījumos).

Negatīvie aspekti

Tā nav medicīna un diez vai kādreiz būs, kaut gan man ļoti gribētos, lai šai metodei būtu atbalsts, kā palīdzību ārstiem to izmantot neiroloģijā, rehabilitācijā un psihoterapijā. Tādēļ aicinu visus ārstus, kuri vēlētos sadarboties un saviem pacientiem novēlētu devu ar harmonisku dzīvu klaviermūziku, sadarboties.

Process ir sarežģīts. Jāsaka, ka individuālas  improvizācijas spēlēšana katram slimniekam, ņemot vērā  frekvenču fizikālo un apziņas atsaucību,  ir pamatīga garīgā piepūle no mūziķa viedokļa , ja dienā ir 8 pacienti, tad tie ir 8  smagi koncerti katrs pa 40- 50 min. Improvizācijām ir jābūt bagātīgām un kvalitatīvām.  Tiesa gan, rezultāts procesu attaisno.

Lai spētu  kvalitatīvi improvizēt uz klavierēm, es esmu mācījies 25 gadus un vēl joprojām mācos.  Papildus neiztikt bez zināšanām akustikā, fizikā, medicīnā, kompozīcijā, cilvēka psihes uzbūvē, muzikoloģijā. Šo zināšanu kopuma iegūšana ir visai komplicēta.

Kā noris “Dzīvās mūzikas seanss

Cilvēks atnāk pie manis, tiek apsēdināts ērtā krēslā, iedotas labas kvalitātes stereo austiņas, kuru skaņas  līmeni cilvēks pats pieregulē sev komfortablu skaļuma līmeni. Man ir otras austiņas. Tad atkarībā no simptomiem  vai arī vienkārši labam garastāvoklim un relaksācijai es cilvēkam spēlēju klavieru improvizāciju uz speciāli modificētām Yamaha digitālajām klavierēm, pielāgojot ar  precizitāti 0,01 Hz skaņas augstumu attiecībā pret simptomiem. Šie klausītāji iesākumā bija  pārsvarā brīvprātīgie draugi, kuri vēlāk  klausītāju loku sāka paplašināt, sūtot pie manis vecākus un citus brīvprātīgos ar dažādām bēdām.   Šī metode  līdz šim bija pieejama tikai ierobežotam personu lokam.

Izsaku lielu Paldies visiem ārstiem, kas ir snieguši atbalstu un dalījušies ar savām zināšanām šajos gados,  izpētes procesā.

PIESAKIES SKAŅU TERAPIJAS SEANSIEM PIE MŪZIĶA ARVJA REKETA!

______

Ja Jums bija saistošs šis ieraksts, Jums varētu interesēt arī citas RigaBrain aktualitātes!

______

RigaBrain seanss

RigaBrain atsauksmes

RigaBrain trenera blogs

Jautājumi un atbildes

______

Use Facebook to Comment on this Post


 1. Viesis saka:


  Izklausās tiešām interesanti un aizraujoši! Ceru, ka tas attīstīsies arī tālāk un pierādīs savu efektivitāti! Bet nu nepieciešamie resursi īstenošanai (t.i. augstas klases mūziķis dzīvā izpildījumā) ir tiešām diezgan iespaidīgi!

  P.S.
  Lūdzu padodiet ziņu, ka “peer review” tiek izmantots nedaudz neīstā vietā cik es to saprotu no viņa apraksta prezentācijas laikā. Pēc viņa paša apraksta man tas izklausās drīzāk pēc “blind experiment”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
  http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_experiment

  Veiksmes!

Atstāj atbildi

You must be logged in to post a comment.