RigaBrain treniņš
RigaBrain blogs
Pakalpojumi
Par mums

Piezvani! (+371)27771821 info@RigaBrain.com

Pastāsti, kas tevi interesē, un mēs ar tevi sazināsimies!
Vēlos saņemt RigaBrain jaunumus
Nosūtīt

 Toms Alsiņš, 28 gadi, dizaineris:


 Klientes Sandras Čiekures atsauksme 1,5 gadus pēc seansiem:

 

 Anitas Arikānes stāsts:

 Andra Namnieka atsauksme:

Lindards Lapa, personīgais konsultants: