top of page

Ar ko var mazināt nemieru un sāpēs dzemdību laikā?

Dzemdības bieži ir sāpīgas, un sāpju pārvarēšana ir galvenais uzdevums, kas jārisina dzemdību pieņemšanas profesionāļiem. Lai gan pastāv efektīvas medicīniskas sāpju pārvarēšanas metodes, joprojām ir vajadzīgi nefarmakoloģiski līdzekļi sāpju pārvarēšanai. Viena no šādām alternatīvām stratēģijām ir mūzikas terapija.


Pētījumā bija iekļautas 30 sievietes, kurām bija grūtniecība ar vienu bērnu, kuras nebija dzemdējušas iepriekš un kurām gaidību laiks atbilda 37. līdz 42. nedēļai. Eksperimentālajai grupai dzemdību laikā tika lūgts klausīties mūziku pēc savas izvēles, savukārt kontroles grupai – neklausīties mūziku. Dalībnieces atbildēja uz sāpju un trauksmes līmeņa novērtēšanas anketām katru stundu līdz dzemdību aktīvā procesa iestāšanās laikam un atkal stundu pēc, 24 un 48 stundām pēc dzemdībām.


Rezultātā dalībniecēm, kas dzemdību laikā klausījās mūziku, bija ievērojami samazināta sāpju un nemiera izjūta visā dzemdību laikā un vienu stundu pēc tām.


RigaBrain® smadzeņu treniņu centra apmeklētāji arī ziņo par trauksmes mazināšanos pēc seansa apmeklējuma.

Avots: Wulff V, Hepp P, Fehm T, Schaal NK. Music in Obstetrics: An Intervention Option to Reduce Tension, Pain and Stress. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2017;77(9):967-975. doi:10.1055/s-0043-118414

12 views