top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Autiskiem bērniem palīdz dažādu komunikācijas veidu apvienošana!

Pētījumā atklāts, ka bērniem, kas cieš no autisma un runā maz un reti, var palīdzēt nozīmīgi uzlabot spēju komunicēt, ja personīgu pieeju kombinē ar noteiktām datorprogrammām un to izmantojumu.

Starp bērniem – autistiem apmēram 30 procentiem konstatēts ierobežots vārdu krājums un neizteikta vēlme verbāli sazināties.


UCLA zinātniece Konija Kasari (Connie Kasari), šā pētījuma autore, trīs gadu garumā pētījusi šo aspektu, konstatējot dažādus faktus un to rezultātā izstrādājot terapeitisku programmu, kas patiešām var palīdzēt gūt progresu.


Kasari izstrādātā terapijas programmas ietvaros piedalījās 61 bērns ar autismu 5 līdz 8 gadu vecumā. Sešus mēnešus ar šiem bērniem tika strādāts īpašā komunikācijas formā, iekļaujot gan izteiksmīgu neverbālo valodu, gan rotaļas, gan paspilgtinot verbālo valodu. Pusei no šiem bērniem papildus šiem aspektiem regulāri bija jāstrādā arī ar īpašu datorprogrammu, kurā arī audiāli un vizuāli tika atspoguļots tas, ko terapeits runā.


Izrādījās, ka šī stimulu daudzveidība ļoti labvēlīgi ietekmē autisku bērnu komunicēšanas spēju, īpaši – verbālo. Sešu mēnešu periodā pētnieki panāca ļoti nozīmīgu komunikācijas uzlabojumu – īpaši tās bērnu grupas lokā, kas papildus izmantoja arī datorprogrammu.


Pašlaik pētījumi turpinās un, iespējams, jau pavisam drīz tiks piedāvāta jauna kombinētas terapijas forma autisku bērnu integrēšanai sabiedrībā.


Atklājumi publicēti Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.


RigaBrain ® smadzeņu treniņu centra apmeklētāji arī ziņo par valodas un informācijas uztveres uzlabojumiem pēc seansu apmeklējumiem.

Comments