top of page

Bērnu nama bērnu pozitīvās izmaiņas pēc RigaBrain® seansiem (VIDEO)


Bērnu nama bērnu pozitīvās izmaiņas pēc RigaBrain® seansiem


Par RigaBrain® Dita uzzināju no bērnudārza vadītājas. No sākuma Dita bija ļoti skeptiska. Bet, kad pēc trīs apmeklējumiem ieraudzīja savā audžubērnā pozitīvās emocionālās izmaiņas un uzlabojumus miega kvalitāte, Ditas skepticisms izzuda.


Bija viens periods, kad puika bija aizkaitināmāks, bet tas pārgāja. Pēc pieciem RigaBrain® seansiem bērnudārzā sāka ar saviem vienaudžiem spēlēties, ko iepriekš nebija darījis, uzlabojās komunikācijas un motorās funkcijas.

Dita strādā bērnu namā, un vienam puikam bērnunamā pēc izietajiem RigaBrain® seansiem būtiski pozitīvajā mainījusies virzienā citu cilvēku uztvere, vai pat priekšstats par citiem cilvēkiem! Katram bērnam, kurš bija pamēģinājis RigaBrain® seansu bērnunamā, bija pozitīvi novērojumi.


Ir ļoti daudz sīkumu, ko tieši ikdienas darbā ar bērniem varu redzēt tagad! Pēc RigaBrain® seansiem viens bērns bērnu namā sācis sirsnīgi smieties, kļuvis atvērtāks, tie smiekli ir patiesi un īsti.


  • Zināšanai: Individuālus gadījumus un statistiku nedrīkst vispārināt. Sasniegumi un rezultāti katram cilvēkam ir individuāli, un seansu daudzums katram ir atšķirīgs. Uzzini vairāk par RigaBrain® seansiem https://www.RigaBrain.com/pieteikties

140 views