Fiziskās aktivitātes grupās ir efektīvākas par treniņiem vienatnēPētnieki atklājuši, ka trenējoties grupās, vidēji iespējams samazināt stresa līmeni par 26%, kā arī nozīmīgi uzlabot dzīves kvalitātes izjūtu.


Individuālo treniņu gadījumā, ieguldot līdzvērtīgas pūles, diemžēl nozīmīgas izmaiņas stresa līmenī netika konstatētas un dzīves kvalitātes izjūta arī bija mazāka, – tā lasāms The Journal of the American Osteopathic Association.


“Kopā ar kolēģiem vai draugiem – to varu ieteikt attiecībā uz treniņiem. Sanākot kopā un darot kaut ko grūtu, iedrošinot vienam otru, varam būt krietni pārliecinātāki, ka tas pozītīvi atsauksies arī uz mūsu mentālo veselību,” saka Daijana Jorka (Dayna Yorks), pētījuma autore.


Pētniece kopā ar komandu pētīja 69 medicīnas student izlasi – tie ir studenti, kuru stresa līmenis tipiski ir augstāks kā vidēji citām grupām. Viņi piedalījās 12 nedēļu garā fizisko treniņu programmā, un tika sadalīti 2 eksperimentālās – grupas treniņa un individuālā treniņa – grupās. Trešā – kontroles grupa – šajās 12 nedēļās neko papildus ierastajām ikdienas aktivitātēm (staigāšana, braukšana ar riteni) nedarīja.


Pēc 12 nedēļām grupas treniņa grupā nozīmīgas izmaiņas tika kontatētas visos trīs dzīves kvalitātes mērījumos: mentālajā aspektā par 12.6%, fiziskajā – par 24.8%  un emocionālajā – par 26% labāki pašnovērtējuma rādītāji. Turklāt šīs grupas respondent norādīja, ka stress ir samazinājies par vidēji 26.2%.


Pētniece Jorka iesaka regulārus grupu treniņus kā nozīmīgu palīginstrumentu izdegšanas sindroma un trauksmes mazināšanā.


Avots: Dayna M. Yorks, Christopher A. Frothingham, Mark D. Schuenke. Effects of Group Fitness Classes on Stress and Quality of Life of Medical Students. The Journal of the American Osteopathic Association, 2017; 117 (11): e17