top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Kā uzlabot miega kvalitāti, mazināt depresiju un trauksmi?

RigaBrain smadzeņu treniņu apmeklētāji regulāri ziņo par miega un noskaņojuma uzlabojumiem! Bet ko vēl mēs varam darīt lietas labā?

Prāta skaidrība, apzinātība jeb mindfulness uzlabo bezmiegu, depresiju un trauksmi. Par šo tēmu ir daudzi speciālisti, kuri palīdz Tev uztrenēt šo jomu.

Prāta skaidrība jeb vērīgums ir prakse, kas vērsta uz klātesamības momentu, kurā visa uzmanība ir vērsta uz konkrētā mirkļa iekšējām un ārējām pieredzēm, saglabājot nevērtējošu perspektīvu. Pēdējās divas dekādes šis stāvoklis ir plaši pētīts, lielāka prāta skaidrība tiek asociēta ar miega uzlabojumiem, uzlabojumiem saistībā ar depresiju un trauksmi.

Pētījums tika veidots, lai atklātu, kuri aspekti ir visatbildīgākie par šo asociāciju un kas vienu cilvēkus padara vērīgākus un prāta skaidrākus kā citus.

Pētījums: Šajā novērošanas pētījumā tika iesaistīti dvīņu brāļu un māsu pāri un viņu vecāki, iekļaujot 862 dalībniekus. Sākotnēji tas tika izveidots, lai izpētītu gan pusaudžu depresiju gan attiecības starp gēniem un vidi. Pētījumā tika izmantoti dati par gēnu-vides mijiedarbību dvīņu modeļos, lai izpētītu saikni starp prāta skaidrību un miegu, depresiju un trauksmi. Prāta skaidrība tika sadalīta 5 apakšgrupas: nereaģēšana uz iekšējo pieredzi, novērošana, apzināta rīcība, aprakstīšana, nenosodoša iekšējā pieredze.

Rezultāti: Lielāka prāta skaidrība (nevērtējoša iekšējā pieredze, īpaši) tika saistīta ar mazāk bezmiegu, mazāk depresijas un trauksmes. Kopumā prāta skaidrību ietekmēja nedalāmi vides faktori (vides faktori, kas atšķir vienas ģimenes dalībniekus savā starpā, kā piemēram, draudzības, darba/studiju vide) vairāk kā ģenētika un dalīti vides faktori (kam abiem nebija būtiska ietekme).

Comments