top of page

Kas notiek smadzenēs, kad izjūtam tieksmi pēc atriebības?


Pētnieki izstrādājuši ekonomijas spēli, kurā dalībnieks tiek konfrontēts – spēlētājs A veic godīgas, un spēlētājs B – negodīgas provokācijas pret otru spēlētāju. Kas notiek mūsu organismā, kad izjūtam netaisnību? Kur rodas šī izjūta? Izrādās, smadzeņu garoza – augstākais smadzeņu veidojums – ir viena no nozīmīgākajām daļām, kas iesaistās šajos procesos.

Un interesanti, ka jo aktīvāka provokācijas fāzē kļūst smadzeņu prefrontālā garoza, jo mazāks risks, ka cilvēks veiks atriebīgu gājienu. Pētījums publicēts Scientific Reports.

Līdz šim veiktie pētījumi pamatā to dizainā balstīti uz lūgumu pētījuma dalībniekam atsaukt atmiņā situācijas, kad viņš izjutis dusmas. Šis pētījums atšķiras ar dusmu ierosināšanu reālā laikā.


Pētījumā piedalījās 25 cilvēki. Viņi spēlēja spēli, kas apzināti radīta tā, lai ierosinātu netaisnības, tad – dusmu izjūtu. Spēles noslēgumā dalībniekam tiek piedāvāts atriebties. Tātad spēlei emocionālās intensitātes ziņā ir trīs fāzes. Ar fMRI (funkcionālās magnētiskās rezonanses) metodi tika mērīta smadzeņu aktivitāte.


Protams, ka emociju brīdī ļoti aktīva ir arī amigdala jeb smadzeņu mandele, kas primāri atbildīga par baiļu emociju. Zinātnieki piefiksēja aktivitāti arī smadzeņu deniņu daivā. Tas ļauj secināt, ka nereti dusmas var būt cieši saistītas ar apzinātām vai neapzinātām bailēm.

Tik nozīmīga un detalizēta smadzeņu aktivitāte reāli izjustu emociju laikā tiek pētīta pirmo reizi. Nu pētnieki vēlas saprast, kas notiek, kad šīs emocijas dabiski mazinās.


Avots: Olga M. Klimecki, David Sander, Patrik Vuilleumier. Distinct Brain Areas involved in Anger versus Punishment during Social Interactions. Scientific Reports, 2018; 8 (1).

Atriebība un dusmas pašas par sevi ir nestabilas emocijas, kuras bojā ikdienu. Ja tavas dusmas un naids nepāriet, tad zini, ka esi iesprūdis emocijā. Neļauj tam Tevi pārņemt un izmanto dinamisko neirofīdbeku, lai pasargātu sevi no negatīva un veicinātu neiroplastiskāku smadzeņu darbību.


RigaBrain seansi palīdz renormalizēt smadzeņu spēju pašadeptēties!

5 views