top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Ko darīt, ja jūsu bērns ir agresīvs un nespēj kontrolēt savas emocijas?


Diagnoze

Opozīcijas izaicinoši traucējumi ir bērnībā novērojami psihiskās veselības traucējumi, kam raksturīgas grūtības regulēt un kontrolēt emocijas.


Lai noskaidrotu, vai jūsu bērnam ir opozīcijas izaicinoši traucējumi (jeb ODD), psihologs visticamāk veiks visaptverošu psiholoģisko novērtējumu. Tā kā ODD bieži novērojams kopā ar citām uzvedības vai psihiskās veselības problēmām, ODD simptomus var būt grūti atšķirt no tiem, kas saistīti ar citām problēmām.


Jūsu bērna novērtējumā būs informācija par:

· bērna vispārējo veselību;

· deviantas uzvedības veidu, biežumu un intensitāti;

· emociju raksturojumu attiecībās;

· ģimeni;

· stratēģijām, kas ir bijušas noderīgas problēmu risināšanā;

· citu garīgās veselības, mācīšanās vai komunikācijas traucējumu klātbūtni.


Ārstēšana

Opozīciju izaicinošo traucējumu ārstēšana galvenokārt ir saistīta ar ģimeni, tādēļ tā var ietver metodikas gan bērnam, gan viņa vecākiem. Ārstēšana bieži ilgst vairākus mēnešus vai ilgāk. Ir svarīgi risināt arī blakus problēmas, piemēram, mācīšanās traucējumus, jo tie var radīt vai veicināt ODD simptomus.


ODD parasti neārstē medikamentozi – te ir galvenās terapeitiskās metodes.

· Vecāku apmācība. Psihologs vai psihoterapeits, kas specializējies darbā ar ODD, var palīdzēt jums attīstīt palīdzošas prasmes. Dažos gadījumos jūsu bērns piedalīsies šajā apmācībā, lai ikviens jūsu ģimenē būtu informēts par kopīgu mērķi un norunu, ko mēs darām, kad ODD sāk izpausties. Arī, piemēram, skolotāju, iesaistīšana apmācībā var būt svarīga terapijas daļa.


· Vecāku un bērnu mijiedarbības terapija (VBMT). VBMT laikā terapeits vada vecākus saskarsmē ar savu bērnu. Vienā pieejā terapeits sēž aiz spoguļa un, izmantojot audio ierīci, kas savienota ar vecāku ausīm, vada vecākus izmantot saskarsmes veidus, kas pastiprina bērna pozitīvo uzvedību. Rezultātā vecāki mācās efektīvākus audzināšanas paņēmienus, uzlabojas vecāku un bērnu attiecību kvalitāte un samazinās problēmuzvedība.


· Individuālā un ģimenes terapija. Individuālā terapija bērnam var palīdzēt iemācīties pārvaldīt dusmas un paust jūtas veselīgākā veidā. Savukārt ģimenes terapija var palīdzēt uzlabot savstarpējo komunikāciju un attiecības un palīdzēt ģimenes locekļiem uzzināt, kā sadarboties vislabākajā iespējamajā veidā.


· Kognitīvo problēmu risināšanas apmācība. Šāda veida terapijas mērķis ir palīdzēt bērnam identificēt un mainīt domāšanas modeļus, kas izraisa uzvedības problēmas.


· Sociālo prasmju apmācība. Šis terapijas veids palīdzēs bērnam saprast, kā būt elastīgākam un labāk un efektīvāk sadarboties ar vienaudžiem.


Vissvarīgākās prasmes, ko terapijas laikā apgūst vecāki ir šādas:

· nepieciešamības gadījumā sniegt savam bērnam skaidras instrukcijas, kā rīkoties un sekot līdzi to izpildei;


· atpazīt un uzslavēt labu uzvedību, lai veicinātu vēlamo rezultātu.


Lai gan šie paņēmieni var šķist pašsaprotami, ja bērnam ir ODD, tos likt lietā konsekventā veidā ir jātrenē. Šo prasmju apgūšanai nepieciešama ikdienas prakse un pacietība.


Svarīgākais – parādīt konsekventu beznosacījumu mīlestību un jūsu bērna pieņemšanu – pat sarežģītās un traucējošās situācijās.


Ko jūs kā vecāki varat darīt saviem spēkiem?

· Slavēt jūsu bērna pozitīvo uzvedību. Esiet pēc iespējas konkrētāki, piemēram, “Man patika tas, kā tu šovakar palīdzēji salikt pa plauktiem rotaļlietas.” Gādājiet mazas dāvaniņas par pozitīvu uzvedību!

· Demonstrējiet vēlamo uzvedību un komunikācijas veidu ar savu piemēru!

· Svarīgi noteikt robežas, sniedzot skaidras instrukcijas un nosakot, kādas (bet saprātīgas!) sekas būs, ja robežas netiks ievērotas. Vienojieties ar savu bērnu!

· Izveidojiet konsekventu ikdienas grafiku jūsu bērnam. Lūdzot bērnu iesaistīties tā tapšanā.

· Pavadiet laiku kopā! Izmantojiet arī atbalstu no skolotājiem, treneriem un citiem pieaugušajiem, kas pavada laiku kopā ar jūsu bērnu.

· Lūdziet bērnam veikt dažādus mājsaimniecības darbus. Sākotnēji ir svarīgi, lai darbiņi būtu vienkārši un bērns tos varētu izpildīt. Sniedziet skaidras, viegli izprotamas norādes par to, kas tieši tiek sagaidīts.

· Esiet gatavs izaicinājumiem – sākumā jūsu bērns visticamāk nebūs uz sadarbību vērsts vai piesardzīgi vērtēs mainījušos reakciju uz viņa uzvedību.

· Ar neatlaidību un konsekvenci smagais darbs bieži vien atmaksājas – ir liela iespējamība, ka jūsu bērnam uzlabosies uzvedība un attiecības ar līdzcilvēkiem.


Ja nav iespējams apvienot, savā dzīves ritmu, ar visam šīm terapijām, tad Dinamiskā neirofīdbeka seansi var palīdzēt, neinvazīvā veidā, palīdzot optimizēt bērna smadzeņu darbību. Uzzini vairāk: +37127771821 vai piesakies https://www.rigabrain.com/pieteikties

Opmerkingen