top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Mūzikai piemīt spēja atjaunot zaudētās atmiņas


Iespējams, mūzika nākotnē būs veids, ar kura palīdzību tiks ārstēti smadzeņu ievainojumi, smadzeņu darbības traucējumi un pat Alcheimera slimība.


Valoda un spēja komunicēt lokalizējas kreisajā smadzeņu puslodē. Labā puslode savukārt atbild par mūzikas uztveri un melodijas interpretāciju. Tomēr, piemēram, hipokampā noris dažādu mūzikas skaņu augstuma fiksēšana un īstermiņa atmiņas fragmentu saglabāšana ilgtermiņa atmiņā.


Tas ļauj atmiņām, emocijām un attieksmei, kas tiek saistīta ar kādu mūzikas skaņdarbu, aktivizēties, un šī palielinātā smadzeņu aktivitāte mūzikas klausīšanās brīžos ir ļoti nozīmīgs instruments ārstēšanas procesā.


Neirozinātniskos pētījmos, piemēram, Hārvarda medicīnas skolas pētnieka, profesora Gotfrīda Šlauga (Gottfried Schlaug) veiktajās atklāsmēs redzams, ka mūzika var uzlabot valodas iemaņas. „Mūzikas nozīme varētu būt daudz lielāka, nekā domājam. Tās klausīšanās un mācīšanās rezultātā smadzenēs izdalās dopamīns, kas palīdz smadzenēm labāk funkcionēt un, uzsveru, īpaši tām, kas cietušas no traumām,” saka Šlaugs.


Ne mazāk svarīgi papildus ir divi interesanti fakti: Bērnu audzināšanā, pirms mazie vēl sākuši patstāvīgi izmantot valodu, mēs viegli uzrunājam bērnus izmantojot melodisku valodas intonāciju. Evolūcijas tēvs – Darvins uzskatījis, ka muzikalitāte cilvēkam attīstās pat ātrāk nekā valoda.


Ar RigaBrain seansu palīdzību Alcheimera slimniekiem dzīvi var padarīt daudz pilnīgāku un ērtāku. Uzzini vairāk!

תגובות