top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Sirdis pukst vienā ritmā – kāds… bungām ar to sakars?

Grupas darbam un sadarbībai ir liela nozīme ikdienas dzīvē. Tāpēc ir svarīgi izpētīt, kā sinhronizācija grupas ietvaros var ietekmēt sniegumu.


Kādu loma šeit ir mūzikai? Starpdisciplinārā pētījumā, kas publicēts žurnālā Scientific Reports, pētnieki ziņo par kādu atklājumu – proti, grupas dalībnieku siržu funkciju aspekti — konkrēti laika intervāli starp atsevišķiem sirdspukstiem (IBI) — tiek sinhronizēti.

Šī fizioloģiskā sinhronizācija fiksēta bungu spēles uzdevuma laikā, kas šim pētījumam bija īpaši izstrādāts sadarbībā ar neirozinātniekiem un stipendiātiem no Izraēlas Barilanas universitātes Mūzikas nodaļas.

Bungu spēlē piedalījās 51 trio grupa. Dalībniekiem tika lūgts saskaņot savu bungošanu tempa ziņā saskaņā ar konkrētām pētnieku norādēm. Pusei grupu temps bija vienmērīgs un prognozējams, un līdz ar to rezultātā skanējums bija ļoti sinhrons. Otrai pusei temps mainījās nepārtraukti un praktiski nebija iespējams sekot tam līdzi, lai rezultātā bungošanas muzikālais izpildījums būtu asinhrons. Uzdevums ļāva pētniekiem manipulēt ar uzvedības sinhronizācijas līmeni bungošanas laikā starp grupas dalībniekiem un novērtēt, cik dinamiskas ir ieraduma izmaiņas katram dalībniekam eksperimenta laikā.

Grupas ar augstu fizioloģisko sinhronizāciju strukturētajā uzdevumā parādīja lielāku koordināciju bungošanas brīvās improvizācijas sesijā.

Datu analīzē tika gūts apstiprinājums, ka bungu spēles uzdevums izraisīja statistiski nozīmīgu fizioloģiskas sinhronizācijas rašanos dalībnieku trio grupās. Turklāt uzvedības sinhronizācija paredz veiksmīgāku grupas saliedētības izjūtu. Visbeidzot, pētnieki pierādīja, ka augstāka fizioloģiskā sinhronizācija prognozē arī uzlabotu grupas veiktspēju citā grupas uzdevumā, kas dalībniekiem bija jāveic turpmākajos pētījuma soļos.

“Mēs uzskatām, ka kopīga pieredze mūzikas radīšanā ir daudzsološa eksperimentāla platforma, lai īstenotu pilnīgi interaktīvus scenārijus, kas uztver cilvēku sociālās mijiedarbības bagātību un sarežģītību,” saka profesors Avi Gilboa, Mūzikas departamenta vadītājs. “Šie rezultāti ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā grupu kā konstruktu nozīmi piederības izjūtā, cilvēka identitātes meklējumos un sociālajās pārmaiņās mūsu pasaulē.”

RigaBrain seansi bieži tiek izmantoti mūziķu vidū, lai mazinātu trauksmi pirms nozīmīgiem koncertiem.

Avots: Ilanit Gordon, Avi Gilboa, Shai Cohen, Nir Milstein, Nir Haimovich, Shay Pinhasi, Shahar Siegman. Physiological and Behavioral Synchrony Predict Group Cohesion and Performance. Scientific Reports, 2020; 10

Comments