top of page

Smadzeņu viļņi nosaka cilvēka personību! Kurš tips esat Jūs?Mēs zinām, ka sirdspuksti var būt gan ātri, gan lēni – tas atkarīgs no tā, cik daudz enerģijas ķermenis velta šim procesam. Tas pats attiecināms uz smadzenēm, jo arī smadzeņu aktivitāte var būt gan lēna (nulle līdz astoņi herci), vidēja (astoņi līdz 12 vai astoņi līdz 15 herci) vai ātra (12 līdz 38 herci). Smadzeņu aktivitātes ātrums ietekmē cilvēka mentālo stāvokli tieši tāpat, kā fizisko aktivitāšu daudzums – fizisko ķermeni.


Lēna smadzeņu viļņu frekvence novērojama radošiem un ar intuīciju apveltītiem cilvēkiem, kuri galvenokārt operē ar internālo kontroles un uzmanības lokusu (t.i., saista visas savas veiksmes, panākumus, kā arī neveiksmes ar sevi un paša paveikto) un kuru smadzenēs vadošie ir delta un teta smadzeņu viļņi, kas lielā mērā atbild par zemapziņas procesiem, abstrakciju un vizuālo uztveri. Šī tipa cilvēki atceras notikumus vizuāli un bieži izdara dažādus secinājumus par situācijām, kuras redz kā kopainu, veselumu, nevis atsevišķas detaļas. Šo cilvēku grūtību zonas ir valodas uztvere, sevišķi, ja tā ir ātra, viņiem nav viegli domāt ar vārdiem.


Vidēja smadzeņu viļņu frekvence (līdz 15 Hz) ir cilvēkiem, kam dominē alfa viļņi. Šie viļņi ir sava veida „tilts” starp teta un delta un beta viļņiem, tādēļ vidējās smadzeņu viļņu frekvences īpašnieki var būt gan kreatīvi, gan racionāli atkarībā no tā, kāds stāvoklis viņiem nepieciešams un kādas funkcijas attiecīgajā situācijā ir jāveic. Viņi iespēju robežās spēj ieskatīties savās zemapziņas sajūtās un vārdiski tās aprakstīt, piemēram, sakot: „Es jūtos priecīgs vai skumjš”, nevis tikai zinot, ka kaut ko izjūt, bet nevarot īsti pateikt, ko. Šie cilvēki ir mierīgi, parasti „klātesoši” jebkurā situācijā, tendēti uz iekļaušanos „dabiskā plūsmā”, ļaujot visam ritēt savu gaitu un strādāšanu automātiskā jeb „autopilota” režīmā (zinot, kā darbs darāms, šie cilvēki to spēj veikt, ikreiz neiedziļinoties darba detaļās). Novērotāju tips. Raksturīga nezūdoša apzinātība par situāciju.


Ātras smadzeņu viļņu frekvences īpašnieki – pilnīgi pretēji indivīdi cilvēkiem ar lēno frekvenci – visbiežāk spriež loģiski un racionāli. Tā ir pieeja, kas viņus vada ikdienā. Šīm personām dominē beta smadzeņu viļņi, viņi operē vai nu ar internālo, vai ar eksternālo kontroles un uzmanības lokusu (eksternālais kontroles lokuss piemīt cilvēkiem, kas saista visas savas veiksmes, panākumus, kā arī neveiksmes ar apstākļu sakritību un ārējiem faktoriem – vidi, citiem cilvēkiem u.tml.), bet nekad ar abiem vienlaicīgi. Domāšanas modelis ir sekvencionāls, hierarhisks, visam jābūt saplānotam pa punktiem. Detalizēts skatījums uz lietām (piemēram, ieejot mežā, šī tipa cilvēki redzēs kokus, lapas, sūnas, bet ne meža kopainu). Šie cilvēki nereti runā ātri, domā vārdiski un tamdēļ bieži ir trauksmaini.


Attīsti savas smadzenes ar dinamisko neirofīdbeku! https://www.rigabrain.com/pieteikties

73 views