top of page

Vai emociju pierakstīšana var mazināt trauksmi?

Jaunieši, kas ir pārejas posmā no vidusskolas uz augstskolu, saskaras ar dažādiem sarežģījumiem savā ikdienā: nošķirtība no ģimenes un draugiem, šauri dzīves apstākļi vai telpas, kas jādala ar vēl vairākiem cilvēkiem, sociālais spiediens, jauni finansiālie pienākumi, lielākas akadēmiskās prasības, fiziskās sagatavotības ierobežojumi, miega traucējumi utt. Šajā pārejas vecumposmā samazināta trauksme lielā mērā palīdzētu jauniešiem pielāgoties esošā dzīves posma izaicinājumiem.


Ir cilvēki, kas “noraksta savas sajūtas”, veidojot piezīmes, personīgās dienasgrāmatas, lai palīdzētu strukturēt un pat risināt savas domas un emocijas. Angliski tam ir termins “emotional writing” (EW). Pētījumu metaanalīzē ir pētīta EW ietekme uz trauksmi, bet rezultāti nav viennozīmīgi. Vai EW vingrinājumi var mazināt trauksmi pirmā kursa augstskolas studentiem?


Kādā randomizētā kontrolētā pētījumā 90 pirmā kursa augstskolas studenti tika iekļauti EW grupā vai kontroles grupā. EW grupai tika uzdots uzrakstīt par viņu dziļākajām domām un jūtām attiecībā uz pārcelšanos uz augstskolu, savukārt kontroles grupai tika lūgts rakstīt par jebkuru notikumu vai priekšmetu pēc brīvas izvēles, neaprakstot personīgās emocijas. Dalībniekiem tika dots uzdevums rakstīt trīs dienas pēc kārtas un vēlāk apmeklēt divas vizītes pie pētniekiem – pēc viena mēneša un sešus mēnešus vēlāk. Katrā rakstīšanas dienā un divos vēlākajos apmeklējumos pētnieki mērīja šo studentu trauksmes līmeni, izmantojot pašnovērtējuma instrumentu “Beck Anxiety Inventory”.


Pētījuma norises laikā trauksme samazinājās visiem dalībniekiem (nenozīmīgi izteiktāk EW grupā). Emociju fiksēšanas grupā dalībnieki, kas lietoja vairāk pirmās personas vienpersonisku izteikumu (piemēram, “es”, “man”) un mazāk ietekmējošos vārdus (piemēram, “skumji”, “grūti”), uzrādīja izteiktāku uztraukuma samazināšanos. Tādēļ pētnieki ir vienisprātis – domu un jūtu pierakstīšana varētu būt labs un palīdzošs vingrinājums pārmaiņu laikā.


Būtiski piezīmēt, ka šī pētījuma dalībniekiem nebija uzstādītas klīniskas trauksmes diagnozes, tāpēc pētījuma rezultātus nevajadzētu vispārināt uz cilvēkiem ar klīniski diagnosticētu trauksmi.


RigaBrain® smadzeņu treniņu centra apmeklētāji arī ziņo emociju vadības uzlabojumus pēc apmeklējumiem.


Avots: Robertson SMC, Short SD, Sawyer L, Sweazy S. Randomized controlled trial assessing the efficacy of expressive writing in reducing anxiety in first-year college students: the role of linguistic features. Psychol Health. 2020 Sep 30:1-25. doi: 10.1080/08870446.2020.1827146. Epub ahead of print. PMID: 32998597.

19 views