top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Vai valriekstu patēriņš var uzlabot bērnu kognitīvo attīstību?

Jaunā pētījumā, kas publicēts 2023. gada 14. jūlijā, tiek apskatīta valriekstu patēriņa ietekme uz bērnu uzvedību un neuropsiholoģisko attīstību.


valrieksts, valrieksti, kognitīvā attīstība , bērnam

Mērķis

Pētījuma mērķis bija izpētīt valriekstu patēriņa ietekmi uz bērnu uzvedību un neuropsiholoģisko attīstību. Pētnieki veica gadījuma izvēles eksperimentu vairākās skolās, no kurām piedalījās 771 bērns un pusaudzis (vecumā no 11 līdz 16 gadiem) bez acīmredzamiem veselības traucējumiem. Intervences grupa ikdienā saņēma 30 gramus svaigu valriekstu dienā, ko iekļāva savā parastajā uzturā, bet kontrolgrupa neietvēra šādu konkrētu daudzuma regulāru uzņemšanu (intervence).


Pētījumā tika izvērtēti šādi aspekti: uzmanība, darba atmiņa, inteliģence un vadības funkcijas kā neuropsiholoģiskās attīstības rādītāji, kā arī uzvedības attīstība, ņemot vērā uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējuma (ADHD) simptomus. Lai novērtētu intervences grupas dalībnieku atbilstību, pētnieki analizēja alfa-linolēnskābes (ALA) līmeni asinīs, kas ir omega-3 taukskābe, kas tiek iegūta no valriekstiem un ir saistīta ar pozitīvu ietekmi uz smadzeņu funkcijām.


Rezultāti

Interesanti bija tas, ka pētījuma rezultāti atklāja atšķirību starp diviem analīzes veidiem - nolūka pēc analīzi un protokola analīzi. Nolūka pēc analīze, kas ņem vērā visu dalībnieku iznākumus neatkarīgi no valriekstu patēriņa, neparādīja statistiski nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz uzvedības un neuropsiholoģisko attīstību salīdzinājumā ar kontrolgrupu. Tomēr protokola analīzē, kas koncentrējās tikai uz dalībniekiem, kas visvairāk ievēroja valriekstu intervenci, tika konstatētas pozitīvas izmaiņas uzvedības un neuropsiholoģiskajā attīstībā. Šie uzlabojumi ietvēra ADHD simptomu samazināšanos, uzmanības un inteliģences palielināšanos.


Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka valriekstu pozitīvās ietekmes izpausme ir atkarīga no dalībnieku atbilstības intervences režīmam. Atbilstības nozīme pētījumos par uzturu ir būtiska, lai nodrošinātu uztura sastāvdaļu patiesās priekšrocības.


Piebilde

Svarīgs aspekts šajā pētījumā ir konflikts interesēs, kas tika atklāts. Divi no pētījuma izpildītājiem saņēma finansējumu no Kalifornijas Valriekstu komisijas, un viens no izpildītājiem saņēma grantu no Starptautiskās Riekstu un Žāvētu Augļu padomes. Tas norāda uz finansiālu atkarību no valriekstu nozares.


Secinājumi

Tātad, šis pētījums sniedza vērtīgu ieskatu par valriekstu potenciālo pozitīvo ietekmi uz bērnu kognitīvo attīstību. Tomēr, lai šīs priekšrocības tiktu pilnībā izmantotas, ir svarīgi nodrošināt atbilstību patēriņa režīmam. Valrieksti ir veselīgi un bagāti ar uzturvielām, tāpēc tos iekļaušana uzturā ir vērts apsvērt. Bet, protams, pirms jebkādām izmaiņām uzturā, vienmēr labāk konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.


Noslēgums

Ir svarīgi rūpīgi apzināties uztura ietekmi uz bērnu attīstību. Pētījums par valriekstu ietekmi ir ļoti interesants un sniedz vērtīgu informāciju par to, kā veselīgi un barojoši pārtikas produkti var atbalstīt bērnu kognitīvo un uzvedības attīstību.


RigaBrain® seansi var sniegt papildus atbalstu un iespējas bērniem un pusaudžiem attīstīt savu potenciālu un uzlabot uzmanību, darba atmiņu, inteliģenci un vadības funkcijas. Arī RigaBrain® seansi varētu palīdzēt bērniem ar ADHD vai uzvedības izaicinājumiem, sniedzot viņiem efektīvas atbalsta tehnoloģiju pielietošanu, lai uzlabotu to uzvedību un koncentrēšanos.


Tāpēc, ja jums ir interese par bērna attīstības uzlabošanu, RigaBrain® seansi var būt vērtīgs papildinājums, lai sniegtu jūsu bērnam iespēju sasniegt savu potenciālu un labākā veidā izmantot informāciju! Uzzini vairāk https://www.RigaBrain.com/pieteiktiesAtsauce:

[1] Chauhan, A., Chauhan, V. Beneficial Effects of Walnuts on Cognition and Brain Health. Nutrients. (2020-Feb-20). DOI: 10.3390/nu12020555.