Lekcija: Bērni, smadzenes un talants

Updated: Dec 2, 2020

RigaBrain smadzeņu treniņu centrs sadarbībā ar bērnu dārzu Mazā pupa piedāvā lekciju "Bērni, smadzenes un talants".

Video lekcija ir pieejama šeit: https://apmacibas.rigabrain.com/courses/berni-smadzenes-un-talants/preview"Bērni, smadzenes un talants":

  • Īss ieskats bērna smadzeņu attīstībā,

  • talantīgu bērnu smadzeņu darbības īpatnības,

  • smadzeņu darbības attīstību veicinošie un kavējošie kritēriji bērniem,

  • emocijas bērna attīstības veicināšanai,

  • RigaBrain smadzeņu treniņu centra pieredze ar bērniem.

Lektors: Ergoterapeits, RigaBrain smadzeņu treniņu centra vadītājs Pēteris Urtāns

Lekcijas ieraksts notika bērnu dārzs "Mazā pupa", Ceļinieku iela 4a. Rīgā.


https://apmacibas.rigabrain.com/courses/berni-smadzenes-un-talants/preview
http://www.RigaBrain.com


https://www.facebook.com/bdmazapupa


https://apmacibas.rigabrain.com/courses/berni-smadzenes-un-talants/preview