top of page

Empātijas noslēpums – stress no svešinieku klātbūtnes aizkavē empātijas izpausmes

Jaunākajos pētījumos gūts pierādījums, ka spēju izpaust empātiju – sajust un dalīties ar cita emocijām – ierobežo stress, ko izraisījusi svešinieka klātbūtne.

Zinātnieki arvien vairāk pēta empātiju, jo ir apzināta tās svarīgā loma psiholoģiskajos traucējumos, piemēram, autiskā spektra traucējumos un psihopātijā.


Pētījumos iepriekš pierādīts, ka peles neizjūt empātiju, ja tās nav savstarpēji pazīstamas. Savukārt, ja divas peles ir pazīstamas viena ar otru, tās izjūt vairāk sāpju no simulācijas nekā saņemot to pašu sāpju pieredzi vienatnē. Mūsdienās gūto pētījumu atziņas to pašu liecina arī par cilvēkiem – pastāv empātijas trūkums svešinieku klātbūtnē.


“ASV prezidents Baraks Obama (Barack Obama) ir raksturojis empātijas deficītu kā pārpratumu, šķelšanos un konfliktu uzkurinātāju. Šis pētījums identificē iemeslu empātijas trūkumam un atbild uz būtisku jautājumu – kā radīt empātiju starp svešiniekiem,” saka McGill Universitātes psiholoģijas profesors Džefrijs Mogils (Jeffrey Mogil), vadošais pētījumu autors. “Šajā gadījumā radīt empātiju bija tik vienkārši, kā pavadot 15 minūtes, kopā spēlējot videospēli Rock Band®.”


Zinātnieki arvien vairāk pēta empātiju, jo ir apzināta tās svarīgā loma psiholoģiskajos traucējumos. Izmeklējumos visbiežāk tiek izmantota sāpju stimulācija, jo tā ir saprotama un viegli izmērāma. Iepriekšējos pētījumos, ko veicis Mogils un citi zinātnieki, tika izmantota šī pieeja, lai parādītu, ka spēja just līdzi ir acīmredzama arī zemāku sugu zīdītājiem, piemēram, pelēm.


Jaunajā pētījumā, Džefrijs Mogils un viņa komanda salīdzināja studentu reakciju dažādās situācijās: vienatnē; kopā ar draugu; kopā ar svešinieku; kopā ar svešinieku, abiem lietojot stresu mazinošus medikamentus; kā arī kopā ar svešinieku, ar kuru pirms testa 15 minūtes spēlēta videospēle Rock Band®.


Dalībniekiem tika lūgts ievietot roku ledus aukstā ūdenī un novērtēt savas sāpes. Sāpju līmenis nemainījās, esot vienatnē vai esot kopā ar svešinieku. Savukārt sāpes pieauga, kad students ievietoja roku ledus aukstajā ūdenī, esot kopā ar draugu.


„Varētu domāt, ka vairāk sāpju drauga klātbūtnē ir slikta ziņa, tomēr tas parāda, ka pastāv stipra empātija starp indivīdiem, tie patiešām izjūt viens otra sāpes,” norāda Mogils.

Iepriekšējos pētījumos Mogila laboratorijā aklātsi, ka divas peles neizjūt empātiju, ja tās nav pazīstamas viena ar otru. Peles no viena būrīša izjūt vairāk sāpju no stimulācijas, nekā saņemot to pašu sāpju pieredzi vienatnē. Tagad veiktie pētījumi ir pirmie, kas parāda to pašu empātijas barjeru svešinieka klātbūtnē cilvēku vidū. Pētnieki meklēja iemeslu empātijas bloķēšanai un secināja, ka gan cilvēkiem, gan pelēm ir stress no svešinieka klātbūtnes. Kad pirms eksperimenta pelēm un arī cilvēkiem tika dots medikaments Metyrapone – kas novērš stresa rašanos un „cīnies vai bēdz” reakciju, abiem pētāmajiem tika novērota empātija.


Nākamajā solī, skatot šo „sociālā stresa” izraisīto barjeru starp svešiniekiem, studentiem tika dota iespēja kopā spēlēt videospēli tieši pirms eksperimenta. Jau pēc 15 minūšu Rock Band® videospēles spēlēšanas, studenti izjuta lielākas sāpes no aukstā ūdens. (Spēle Rock Band® vienatnē neveicināja empātiju starp svešiniekiem).


„Tas pierāda, ka kopīgs piedzīvojums, kaut tā ir tikai videospēle, var pārvietot cilvēku no ‘svešinieku zonas’ uz ‘draugu zonu’ un radīt nozīmīgu empātijas līmeni.” saka Mogils. „Šis pētījums parāda, ka, novēršot sociālo stresu, mēs sāktu virzīties no empātijas trūkuma uz tās rašanos.”


“Šie atklājumi rada daudz aizraujošu jautājumu, jo mēs zinām empātijas lomas nozīmīgumu psiholoģiskajos traucējumos, kā arī sociālajos konfliktos gan personas, gan sabiedrības līmenī,” saka Mogils, „un tas ir arī diezgan pārsteidzoši, ka empātija darbojas vienādi gan pelēm, gan cilvēkiem.”


Avots:

Loren J. Martin, Georgia Hathaway, Kelsey Isbester, Sara Mirali, Erinn L. Acland, Nils Niederstrasser, Peter M. Slepian, Zina Trost, Jennifer A. Bartz, Robert M. Sapolsky, Wendy F. Sternberg, Daniel J. Levitin, Jeffrey S. Mogil. Reducing Social Stress Elicits Emotional Contagion of Pain in Mouse and Human Strangers. Current Biology, 2015


Empātijas trūkums vai pārspīlēta empātija parasti saistīts ar neoptimālu smadzeņu darbību, kas var novest pie ilgstoši nepatīkamām sajūtām nākotnē. Iesakām izmantot iespējās un parūpēties par sevi!

245 views