Kā mācīšanās traucējumi izpaužas pieaugušiem cilvēkiem?

Vēl nesen neverbāli mācīšanās traucējumi ir bijuši neizprasti, pārprasti un nepareizi diagnosticēti, kas nozīmē, ka pieaugušajiem, kuri ir uzauguši mēģinot navigēt savus vizuālos, motoros un sociālos simptomus, vēl joprojām varētu būt nepieciešama ārstēšana.


Neverbāli mācīšanās traucējumi ir maz zināms stāvoklis, kas raksturojas ar izaicinājumiem un grūtībām vizuāli-telpiskajā uztverē, motorajās grūtībās un grūtībās izprast neverbālo informāciju- ķermeņa valodu, mājienus un abstraktus konceptus. Šie traucējumi vēljoprojām nav līdz galam izprasti un nav iekļauti Amerikas Diagnostikas un Statistikas manuālī (DSM), bet tie var ietekmēt ik vienu cilvēku, jebkādā vecumā, izraisot problēmas visas dzīves laikā, ja netiek saņemta ārstēšana.


Pieaugušie cilvēki, kuri uzauguši ar nediagnosticētiem neverbāliem mācīšanās traucējumiem noteikti bieži atceras izaicinājumiem pilno bērnību – grūtības ar kurpju auklu siešanu vai braukšanu ar divriteni, grūtības nodibināt draudzības vai saprasties ar klases biedriem, un virkne pārpratumu, kas paradījās kā nesaskaņas ar vecākiem, skolotājiem un pasauli ap viņiem. Pat tiem cilvēkiem, kuri iemācījās kompensēt savas grūtības, neverbāli mācīšanās traucējumi ir maksājuši dārgu cenu – ilgstoša savāda sajūta, nepietiekamības sajūta, kas var rezultēties ar garastāvokļa traucējumiem, trauksmainību un zemu pašvērtējumu.


Ja tev šķiet, ka tev varētu būt neverbāli mācīšanās traucējumi, meklē šo diagnozi pēc iespējas ātrāk. Ergoterapiju vai sociālo prasmju iemaņu treniņš var būt noderīgs un palīdzošs jebkurā vecumā un vienkārši ieteikumi var padarīt ikdienas nodarbju veikšanu vieglāk pārvaldāmu. Pieaugušie, kuriem neverbāli mācīšanās traucējumi tikuši diagnosticēti vēlāk, tālāk dzīvē pauž atvieglojumu, sakot, ka viņi beidzot saprot, kas notiek, pat, ja nokavēta savlaicīga ārstēšana, kas iespējams būtu sniegusi citu rezultātu.


Simptomi mājās

Kā izskatās neverbāli mācīšanās traucējumi? Uz šo jautājumu nav konkrētas atbildes, jo tie katru ietekmē citādāk, manifistējot sociālo attiecību veidošanā, motorajās prasmēs vai ikdienas rutīnā – vai visā iepriekš minētajā. Simptomi mājās var būt šādi:

- Nespēja saprast, kad tava otrā pusīte- sieva vai vīrs, vai kāds cits ģimenes loceklis joko, bieži tiek norādīts uz to, ka persona visu uztver pārāk burtiski

- Trauksmains sociālās situācijās

- Grūtības lasīt karti vai interpretēt grafikus

- Māju cilvēks – maza interese iepazīt pasauli, vai darīt jaunas lietas

- Tendence pārāk dalīties ar privātu informāciju, vai arī turpina runāt, lai gan sociālie mājieni norāda uz to, ka saruna ir nevēlama

- Grūtības pieņemt pārmaiņas vai negaidītas neveiksmes, piemēram, iekļūšanu sastēgumā

- Iespējams ir ieviesta statiska rutīna, kas attiecas uz celšanos – pamošanos, došanos uz veikalu, vai citu uzdevumu rutīnas veikšana, kļūstot nomāktam, ja rutīna tiek izjaukta

- Grūtības darīt divas lietas vienlaikus, piemēram, vadot automašīnu nevērš uzmanību tam, ko runā otrā pusīte

- Grūtības izprast spēles noteikumus


Simptomi darba vidē

Neverbāli mācīšanās traucējumi var radīt izaicinājums darba vietā – grūtības plānot un pārvaldīt laiku, izprast norādes, izprast ofisa polotiku. Simptomi darba vietā ir atšķirīgi, bet tie varētu izpausties kā:

- Kļūt dezorientētam, kad birojs tiek pārkārtots, kļūt nomāktam, kad tiek lūgs ar kādu samainīt darba vietu ar kādu citu

- Grūtības sekot vairāku soļu norādēm, bieži izlaižot kādus soļus vai nepabeidzot darbu

- Grūtības noturēt pildspalvu vai citus smalkus, darbam nepieciešamus, objektus

- Grūtības uztver nepateikto informāciju vai rast loģisku gala atbildi, ja tā netiek tieši pateikta

- Grūtības plānot uzdevumus ; bieži tiek kavēti nodošanas termiņi

- Zināms kā pļāpa; bieži pieminot triviālus faktus vai veidojot ilgstošus monologus garlaiko citus kolēģus

- Rakstot grūtības sakopot domas vai turēties pie tēmas, pateikt galveno

- Par daudz jautājumu uzdošana; izjauc normālu sarunu, bieži iejaucas.

Dzīvot ar neverbāliem mācīšanās traucējumiem var būt izaicinoši – tas ir komplekss stāvoklis, un nav viena ārstēšanas metode, kas būs derīga visiem. Atkarībā no indivīda unikālajām grūtībām un stiprajām pusēm, iespējams izveidot stratēģijas vai ieteikumus, kas ļautu interpretēt neverbālo informāciju, stiprināt attiecības un atbildēt uz dažādiem šķēršļiem jeb kavēkļiem. Personas – pieaugušie - ar neverbāliem traucējumiem bieži ir radoši, inteliģenti un zināšanām bagāti – ar atbilstošas diagnozes uzstādīšanu un mazliet vairāk izpratni par šiem traucējumiem – viss ir sasniedzams un nekas nav neiespējams.


Dinamiskais neirofīdbeks kopumā palīdz smadzenēm sakārtoties un pāriet no stāvokļa uz stāvokli. Personas ar traucējumiem mācībās ir bieži mūsu klienti! www.rigabrain.com/pieteikties