top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Stress? Tas nav manā dabā

Mūsdienu vide ar ceļu satiksmes trokšņiem, daudz cilvēkiem un mākslīgo apgaismojumu ir potenciāls stresa izraisītājs. Šo stresoru hroniska iedarbība var paaugstināt ķermeņa simpātiskās nervu sistēmas darbību un negatīvi ietekmēt veselību, izraisot pat tādas problēmas kā hipertensija, mentālās veselības problēmas un negatīvi ietekmēt imunitāti.


No otras puses, dabiskā vide ir tā, kas samazina stresu, bet nav veikts sistemātisks pārskats, kas pētītu, kā daba ietekmē simpātiskās nervu sistēmas darbību.

Sistemātiskā pārskatā (8 šķērsgriezuma pētījumi un 4 randomizēti kontrolēti pētījumi, vidēji ar 760 dalībniekiem katrā), tika apkopota dabas ietekme uz fizioloģiskajiem marķieriem un uzņemtā stresa līmeni. Piecos pētījumos primārie rezultāti tika saistīti ar stresu, kura mērīšanai tika izmantota validēta skala, kamēr citi seši pētījumi izmantoja fizioloģiskos marķierus kā primāro gala iznākumu (piemēram, fMRI attēlus, kortizola daudzumu siekalās, asinsspiediena mērījumus, sirdsdarbības ātrumu un ritmu, muskuļu saspringumu), vienā pētījuma izmantoja abas metodes.


Apkopojot rezultātus, kopumā saikne ar dabu tika saistīta ar uzlabojumiem fizioloģiskajos stresa marķieros un stresa līmenī. Piemēram, zemāks kortizola līmenis tika izmērīts cilvēkiem, kuri dzīvoja zaļākās teritorijās jeb pie dabas, nekā tiem, kuri vairāk dzīvoja pilsētvidē. Faktiski, jo zaļāka apkārtējā vide, jo zemāks ziņotais stresa līmenis.

Tika novērtos, ka cilvēkiem ar hipertensiju samazinājās asinsspiediens pēc atrašanās dabā 30 minūtes vienas nedēļas ietvaros. Savukārt, pastaigājoties ārā 90 minūtes, uzlabojās smadzeņu aktivitāte reģionos, kas atbild par nomāktību un negatīvām emocijām. Jāmin arī tas, ka mirklī, kad dalībnieki bija pakļauti kādam psiholoģiskam stresa faktoram, dabas vērošana vai klausīšanās dabas skaņās samazināja simpātiskās sistēmas aktivitāti ātrāk kā tiem, kuri vēroja ne ar dabu saistītus attēlus un skaņas.


Arī RigaBrain ® smadzeņu treniņu centra apmeklētāji ziņo, ka pēc seansa apmeklējuma novēro asinsspiediena stabilizēšanos un stresa mazināšanos.

Comments