top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Cilvēkus, kas apzinās savas emocijas, mazāk ietekmē uzslavas


Nesen veiktā Toronto Skarborovas Universitātes (University of Toronto Scarborough) pētījumā gūts pierādījums, ka cilvēkus, kas ir vairāk apzinās savas domas un emocijas, mazāk spēj ietekmēt citu cilvēku pozitīvas atsauksmes.
Pētījuma autore un universitātes doktora grāda kandidāte Rima Tepere (Rimma Teper) atklāj, ka cilvēki ar augstu apzinātības līmeni uzrāda mazāk atbildes reakciju uz pozitīva rakstura citu cilvēku izteikumiem, nekā tie, kam raksturīga mazāka apzinātība pār saviem mentālajiem procesiem.


“Šie atklājumi liek domāt, ka cilvēkus, kas apzinās sevi, mazāk iespaido tūlītēja vārdiska uzslava. Tas saskan ar iepriekš izvirzīto ideju, ka šādi cilvēki parasti ir arī mazāk impulsīvi,” stāsta Tepere.


Apzinātība tiek definēta kā spēja atpazīt un pieņemt paša domas un emocijas bez spriedumiem par tām. Cilvēki, kam šī apzinātība ir izteikta, labāk spēj ļaut savām jūtām un domām brīvi plūst, un viņus tās nespēj aiznest līdzi vai ietekmēt viņu spriestspēju.

Šie atklājumi pierāda arī kādu citu klīnisko pētījumu pieņēmumu, proti, ka savu emociju pieņemšana ir ļoti svarīgs rādītājs ceļā uz garīgu labsajūtu.


“Cilvēki, kam sagādā problēmas kontrolēt tieksmi uz azartspēlēm, uzrāda lielāku reaktivitāti uz tūlītējas atlīdzības iegūšanu, jo parasti viņi ir impulsīvāki,” stāsta Tempere.

“Vairāki pētījumi, ieskaitot mūsu iepriekš veikto, uzrāda, ka meditējoši cilvēki un cilvēki, kas dzīvo saskaņā ar apzinātām domām un emocijām, izjūt lielāku paškontroli. Tā kā cilvēkus ar izteiktu apzinātību mazāk spēj ietekmēt tūlītēja atlīdzība (šeit – atzinība), mums rodas atbilde, kādēļ šī paškontrole ir tik spēcīga,” stāsta Skarborovas universitātes psiholoģijas profesors Maikls Inzličs (Michael Inzlicht).


Avots: Rimma Teper, Michael Inzlicht. Mindful Acceptance Dampens Neuroaffective Reactions to External and Rewarding Performance Feedback.. Emotion, 2013


RigaBrain viens no zelta sešinieka punktiem ir apzinātības mehānismi. Tie viegli ielaižami dzīvē, ja smadzenes ir optimālas un plastiskas.


RigaBrain seansi ir fiziskās labsajūtas senss, kas palīdz renormalizēt smadzeņu darbību un atjauno smadzeņu darbības pašorganizēšanos.


Comments