top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Motivācija

Šajā bloga ierakstā mēs apskatīsim, kas patiesībā ir motivācija, kādi faktori to ietekmē, un sniegsim praktiskus padomus, kā katru dienu saglabāt augstu motivācijas līmeni.


Definējot motivāciju

Motivācija ir process, kas aktivizē, virza un uztur mūsu uzvedību, lai sasniegtu konkrētus mērķus. Tā var nākt gan no iekšējiem impulsiem, piemēram, personīgām vērtībām un interesēm, gan ārējiem stimuliem, piemēram, atzinības un atalgojuma. Patiesībā, motivācija ir daudz komplicētāka un ietver emocijas, vajadzības, sociālos faktorus un pat fiziskā stāvokļa ietekmi.


Kāpēc motivācija ir svarīga?

Bez motivācijas, mūsu mērķi un sapņi paliek tikai kā skaisti izkārtoti vārdi uz papīra. Motivācija ir tas, kas mudina mūs rīkoties – sākt jaunu projektu, mācīties jaunas prasmes, pārvarēt šķēršļus un atgūties pēc neveiksmēm. Tā ir būtiska ne tikai karjerā un izglītībā, bet arī personīgās attīstībās un ikdienas dzīvē.


Kas ir motivāciju?

Motivācija ir iekšējs stāvoklis vai ārēji apstākļi, kas virza cilvēku rīkoties, lai sasniegtu konkrētus mērķus. Tā ir spēka un vēlēšanās avots, kas mudina mūs censties un turpināt darboties pat saskaroties ar izaicinājumiem.


Kas ir motivācijas esamība?

Motivācijas esamība nozīmē, ka indivīdam ir skaidri mērķi un viņš jūt spēcīgu vēlmi tos sasniegt. Tas ietver gan iekšējo vēlmi – piemēram, personisku apmierinājumu, gan ārējos stimulus – piemēram, atzinību no citiem. Motivācija var mainīties atkarībā no personības, vides un konkrētiem dzīves notikumiem.Ko nozīmē motivācijas neesamība?

Motivācijas neesamība apzīmē stāvokli, kad indivīdam trūkst iekšējā vai ārējā stimula rīkoties vai sasniegt mērķus. Šāds stāvoklis var ietekmēt cilvēka darbības dažādās dzīves jomās — sākot ar profesionālajiem sasniegumiem un beidzot ar personīgās dzīves aspektiem. Šeit ir daži galvenie faktori un ietekmes, kas saistīti ar motivācijas trūkumu:

 1. Zema pašmotivācija Indivīds var justies apātisks un neinteresēts par darbībām, kas agrāk sagādāja prieku vai bija svarīgas. Tas var radīt grūtības uzsākt vai pabeigt uzdevumus, kā arī nespēju pieņemt jaunus izaicinājumus.

 2. Emocionālās sekas Motivācijas trūkums bieži saistās ar negatīvām emocijām, piemēram, vilšanos, bezcerību vai depresiju. Šīs sajūtas var pastiprināt motivācijas zudumu, veidojot negatīvu ciklu.

 3. Profesionālās sekas Darba vidē motivācijas trūkums var izpausties kā produktivitātes samazinājums, kvalitātes kritums un zemāks darba apmierinātums. Tas var ietekmēt gan indivīda karjeras izaugsmi, gan uzņēmuma veiksmi.

 4. Ietekme uz mācībām Studiju kontekstā motivācijas neesamība var izraisīt mācību materiālu apgūšanas grūtības, zemākus akadēmiskos sasniegumus un pat izglītības procesa pārtraukšanu.

 5. Personīgās attiecības Personīgajās attiecībās motivācijas trūkums var radīt attālumu un konfliktus, jo indivīds var nepietiekami reaģēt uz partnera emocionālajām vajadzībām vai kopīgām atbildībām.

Ko darīt, ja nav vai trūkst motivācijas?

Motivācijas atgūšana prasa laiku un bieži vien — strukturētu pieeju. Šeit ir daži ieteikumi:

 • Mērķu pārvērtēšana: Pārskatīt un, iespējams, pielāgot savus mērķus, lai tie būtu sasniedzami un reālistiski.

 • Rutīnas mainīšana: Dažreiz vienkārši mainīt ikdienas rutīnu var palīdzēt atjaunot interesi un motivāciju.

 • Atbalsta meklēšana: Sarunas ar terapeitu, mentoru vai pat draugiem var palīdzēt atrast jaunu skatījumu un atgūt motivāciju.

 • Veselīgs dzīvesveids: Fiziskā aktivitāte un pareiza uztura var uzlabot gan fizisko, gan mentālo labklājību, kas ir svarīgi motivācijas atgūšanai.


Motivācijas trūkums nav tikai "slinkuma" vai "nepietiekamas gribasspēka" jautājums, bet gan komplekss stāvoklis, kas prasa izpratni un apzinātu pieeju.


Kā es varu veidot savu motivāciju?

Lai veidotu savu motivāciju, svarīgi ir:

 • Uzstādīt skaidrus un sasniedzamus mērķus: Sākumā izvirzīt mazākus mērķus, kas pakāpeniski ved pie lielāka mērķa.

 • Saglabāt pozitīvu attieksmi: Veidot pozitīvu domāšanu un pašpārliecinātību par savām spējām.

 • Atzīmēt sasniegumus: Svinēt pat mazākos panākumus, lai uzturētu motivāciju.

 • Meklēt iedvesmu: Lasīt stāstus par cilvēkiem, kuri ir sasnieguši līdzīgus mērķus, vai konsultēties ar mentoru.

 • Pārvaldīt laiku un resursus efektīvi: Organizēt savu darbību tā, lai varētu maksimāli efektīvi sasniegt mērķus.


Kā es varu motivēt pats sevi?

Lai motivētu sevi:

 • Uzstādi personīgi nozīmīgus mērķus: Mērķiem jābūt svarīgiem tieši tev, lai tie radītu lielāku iekšējo vēlmi tos sasniegt.

 • Veido rutīnas: Regulāras darbības, kas veicina mērķu sasniegšanu, var palīdzēt uzturēt konstantu motivācijas līmeni.

 • Atrodi personīgos "kāpēc": Apzināties, kāpēc konkrētie mērķi ir svarīgi, var palīdzēt saglabāt motivāciju grūtos brīžos.

 • Apkārtējā vide: Vides, kas veicina mērķu sasniegšanu un kur atbalsts no citiem ir pieejams, var būtiski veicināt motivāciju.

 • Pārtraukumi un atpūta: Regulāri pārtraukumi un atbilstoša atpūta palīdz saglabāt garīgo un fizisko veselību, kas ir svarīgi ilgtermiņa motivācijai.

Katrs no šiem soļiem var palīdzēt ne tikai uzlabot pašmotivāciju, bet arī veicināt ilgtermiņa apņemšanos un sasniegumu kultūru.


RigaBrain® un motivācija

RigaBrain® piedāvā unikālu pieeju motivācijas veicināšanai, izmantojot NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® tehnoloģiju. Šī metode neattiecas tieši uz simptomu vai diagnožu ārstēšanu, bet gan palīdz uzlabot smadzeņu darbības pašregulāciju. Šāda pieeja var būtiski ietekmēt indivīda spēju motivēt sevi un sasniegt personīgos mērķus. Apskatīsim, kā tieši RigaBrain® var palīdzēt veicināt motivāciju:

1. Uzlabo smadzeņu pašregulāciju

RigaBrain® sistēma palīdz smadzeņu darbībai optimizēt pašas savu darbību, izmantojot neinvazīvu atgriezenisko saiti. Tā kā motivācijas trūkums var būt saistīts ar neefektīviem smadzeņu darbības modeļiem, šī tehnoloģija ļauj smadzenēm efektīvāk pārvaldīt enerģiju un resursus, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai.

2. Veicina elastīgumu un noturību

RigaBrain® treniņi palīdz attīstīt smadzeņu elastīgumu un noturību pret stresa faktoriem. Palielinot smadzeņu spēju pielāgoties mainīgajām situācijām, tie palīdz cilvēkiem labāk tikt galā ar uzdevumiem, kas prasa ilgstošu koncentrēšanos un apņemšanos — būtiskas sastāvdaļas motivācijai.

3. Uzlabo garastāvokli un samazina stresu
Motivācijas zudumu bieži izraisa augsts stresa līmenis vai slikts emocionālais stāvoklis. RigaBrain® treniņi var palīdzēt samazināt stresa ietekmi un uzlabot garastāvokli, kas ir svarīgi, lai indivīds varētu justies gatavs un spējīgs sasniegt savus mērķus.
4. Palielina koncentrēšanās spējas
Viena no būtiskākajām prasmēm, kas nepieciešama mērķu sasniegšanai, ir spēja ilgstoši koncentrēties. RigaBrain® treniņi var palīdzēt uzlabot koncentrēšanās spējas, kas ļauj indivīdiem efektīvāk virzīties uz savu mērķu sasniegšanu.
5. Piedāvā individuālu pieeju

Katrs cilvēks ir unikāls, un tāpēc RigaBrain® piedāvā individuāli pielāgotus seansus, kas ļauj optimāli pielāgot RigaBrain® treniņus atbilstoši katras personas vajadzībām. Tas nodrošina, ka katrs klients saņem tieši viņam nepieciešamo atbalstu.

6. Nodrošina apmācības un izglītību
RigaBrain® ne tikai piedāvā individuālus seansus, bet arī pārdod NeurOptimal® treniņu sistēmas un nodrošina Basic Certification. Turklāt, RigaBrain® veic apmācības par smadzeņu darbību, prātu un produktivitāti, kas var palīdzēt cilvēkiem labāk izprast un praktiski izmantot zināšanas par savu mentālo veselību un motivācijas veicināšanu.

Nobeigumā

RigaBrain® ar NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback® tehnoloģiju piedāvā inovatīvu un efektīvu metodi motivācijas veicināšanai. Tas ļauj cilvēkiem ne tikai sasniegt savus mērķus, bet arī uzlabot dzīves kvalitāti, palielinot smadzeņu darbības efektivitāti un pašregulāciju.


Zinātne par smadzeņu darbību un motivāciju

Motivācija un smadzeņu darbība ir sarežģīti procesi, kas ietekmē mūsu uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Šīs tēmas izpēte ir svarīga, lai saprastu, kā iekšējie un ārējie stimuli ietekmē cilvēka rīcību un kognitīvās funkcijas.

 • Smadzeņu priekšējo reģionu aktivitāte ir saistīta ar tuvināšanās un izvairīšanās procesiem, kur kreisās puslodes aktivitāte ir saistīta ar tuvināšanās motivāciju, pat negatīvu emociju kontekstā. Harmon-Jones, E., & Allen, J. (1998). Anger and frontal brain activity: EEG asymmetry consistent with approach motivation despite negative affective valence.. Journal of personality and social psychology, 74 5, 1310-6 . https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.5.1310.

 • Dažādās smadzeņu daļās, piemēram, orbītofrontālajā un premotorajā korteksā, neironu aktivitāte atspoguļo gaidāmās atlīdzības vērtību un motivācijas pakāpi. Roesch, M., & Olson, C. (2004). Neuronal Activity Related to Reward Value and Motivation in Primate Frontal Cortex. Science, 304, 307 - 310. https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1093223.

 • Motivācijas stāvokļa izmaiņas ir saistītas ar pastiprinātu aktivitāti galvenokārt labajā puslodē, ieskaitot paura un pieres korteksu, un šīs izmaiņas ir atkarīgas no indivīda personības iezīmēm. Locke, H., & Braver, T. (2008). Motivational influences on cognitive control: Behavior, brain activation, and individual differences. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 8, 99-112. https://doi.org/10.3758/CABN.8.1.99.

 • Dopamīna sistēmas un citi neirotransmiteri ir svarīgi, lai regulētu uzvedības aktivizāciju un pūļu ieguldīšanu, kas ir būtiski dažādu psihiatrisku un neiroloģisku traucējumu izpratnē. Salamone, J., Yohn, S., Lopez-Cruz, L., Miguel, N., & Correa, M. (2016). Activational and effort-related aspects of motivation: neural mechanisms and implications for psychopathology.. Brain : a journal of neurology, 139 Pt 5, 1325-47 . https://doi.org/10.1093/brain/aww050.

 • Motivācijas sistēma, ieskaitot ventrālo priekšējo korteksu un ventrālo bāzes ganglijas, var vadīt gan kognitīvās, gan motorās sistēmas, kas ir atbildīgas par garīgo un fizisko piepūli. Schmidt, L., Lebreton, M., Cléry-Melin, M., Daunizeau, J., & Pessiglione, M. (2012). Neural Mechanisms Underlying Motivation of Mental Versus Physical Effort. PLoS Biology, 10. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001266.

 • Kaudāta kodola aktivitāte ir atkarīga no uzdevuma motivācijas konteksta, reaģējot uz pozitīvu un negatīvu atgriezenisko saiti. Delgado, M., Stenger, V., & Fiez, J. (2004). Motivation-dependent responses in the human caudate nucleus.. Cerebral cortex, 14 9, 1022-30 . https://doi.org/10.1093/CERCOR/BHH062.

 • Vispārējā smadzeņu aktivitāte un neironu populācijas dinamika ir atkarīga no dzīvnieka motivācijas stāvokļa, piemēram, slāpes regulē, kā smadzenes reaģē uz stimulu un rada uzvedību. Allen, W., Chen, M., Pichamoorthy, N., Tien, R., Pachitariu, M., Luo, L., & Deisseroth, K. (2019). Thirst regulates motivated behavior through modulation of brainwide neural population dynamics. Science, 364. https://doi.org/10.1126/science.aav3932.

 • Motivācija, piemēram, bads, var modulēt spoguļneironu sistēmu, kas ir svarīga darbību sagatavošanai un nodomu veidošanai. Cheng, Y., Meltzoff, A., & Decety, J. (2007). Motivation modulates the activity of the human mirror-neuron system.. Cerebral cortex, 17 8, 1979-86 . https://doi.org/10.1093/CERCOR/BHL107.

 • Putamena aktivitāte ir svarīga dažādu motivācijas veidu, tostarp mācīšanās un naudas iegūšanas, regulēšanā, un tās aktivitātes intensitāte var būt izšķiroša akadēmiskās veiksmes motivācijai. Mizuno, K., Tanaka, M., Ishii, A., Tanabe, H., Onoe, H., Sadato, N., & Watanabe, Y. (2008). The neural basis of academic achievement motivation. NeuroImage, 42, 369-378. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.04.253.


Secinājumā, motivācija un smadzeņu darbība ir cieši saistīti, un dažādi smadzeņu reģioni ir atbildīgi par motivācijas procesu regulēšanu. Smadzeņu priekšējie reģioni, bazālie gangliji un citi neironu tīkli ir iesaistīti motivācijas veidošanā un uzvedības aktivizēšanā, kas ir svarīgi gan ikdienas situācijās, gan dažādu traucējumu kontekstā.