Praimings



Internetā, meklējot tiešu izskaidrojumu latviešu valodā šim vārdam, varam nonākt strupceļā. Informācijas ir nedaudz, bet nozīme, ko nes šis vārds, ir ļoti svarīga un interesanta. Varētu teikt, ka tieši tādi, kādi mēs tagad esam, tieši tā, kā mēs lietas uzveram, kādas drēbes nēsājam, kādi produkti mums atrodas ledusskapī un kāpēc kāds cilvēks mums patīk vai nepatīk – visu lielākoties’ ir ietekmējis praiminga efekts.


Priming (angļu val.) – sagatavošana (lai darbinātu) – tiešais skaidrojums ir tāds, ka mūsu uzskati un rīcība tiek ietekmēta, pakļaujot to atkārtotiem iespaidiem. Viss sākas ar domām – gan tām, ko domājam apzināti, gan tām, kuras ir neapzinātas.


Holandiešu pētnieki veica gandrīz identisku testu ar divām grupām. Šai eksperimentā vienai grupai lika piecas min iztēloties, kāda būtu respondentu dzīve kā universitātes profesoriem. Bija jādomā, ko profesors dara, kāds ir viņa dienas plāns, u.tml. Turklāt šis iedomātais profesors bija viena no radošākajām personām Visumā. Otrai grupai vajadzēja iedomāties, ka viņi ir futbola huligāni, kuri pametuši skolu. Kādi ir viņu draugi? Ko viņi ikdienā dara?


Pēc šīs piecu minūšu pastaigas mākoņos, eksperimenta dalībniekiem lika aizpildīt testu, kurš sastāvēja no dažādiem jautājumiem. „Profesoru” grupa caurmērā bija sasniegusi 55,6% pareizu atbilžu, bet „huligānu grupa – tikai 42,6%.


Nebija tā, ka viena no grupām bija gudrāka vai vairāk censtos. Abas grupas atbildēja uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem. „Profesoru” grupa pacēla it kā sevi „zinošākā” stāvoklī, kas acīmredzot viņiem palīdzēja sniegt par 13% vairāk pareizu atbilžu.

Ko mēs katrs no tā varam secināt?  To, ka katrs varam sniegt vidēji par 13% vairāk pareizu atbilžu visos testos un eksāmenos, tikai panākot, ka atrodamies pareizajā mentālajā stāvoklī!


Mums piemīt tā sauktā netiešā atmiņa. Tajā tiek saglabāta informācija par lietām, kuras esam piedzīvojuši un kuras ietekmē mūsu pašreizējo rīcību, mums to pat neapzinoties.


Henriks Fekseuss, „Dari ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu.”


Atmiņas nostiprināšanu un uzlabošanu var panākt ar dinamisko neirofīdbeku. Ieskaties un padomā cik nozīmīga ir atmiņa tavā privātajā dzīvē un profesionālajā jomā. https://www.rigabrain.com/pieteikties