top of page

Vai svešvalodas apguve veicina kognitīvās spējas pieaugušajiem vēlākā vecumā?

Svešvalodas apguve izaicina un stimulē kognitīvos procesus vairākos līmeņos, un pētījumi liecina par to, ka runāšana divās vai vairāk valodās palēnina kognitīvo disfunkciju jeb kognitīvo spēju pasliktināšanos. Vai pieaugušajiem vēlīnā vecumā bez kognitīviem traucējumiem svešvalodu mācīšanās arī palīdz uzlabot kognitīvās funkcijas?Randomizēti kontrolētā pētījumā, kurā piedalījās 153 cilvēki vecumā 60–85 gadiem bez kognitīviem traucējumiem, kuri tika sadalīti trīs grupās: mūzikas apguve, spēles un svešvalodu mācīšanās. Katrai grupai piecas stundas nedēļā sešus mēnešus tika veikta datorizēta apmācība. Kognitīvais stāvoklis tika vērtēts pētījuma sākumposmā, pēc sešiem un pēc 9 mēnešiem.


Rezultāti liecināja, ka spēles un svešvalodu apguve ir veicinājusi un pat uzlabojusi vairākus kognitīvo funkciju rādītājus, taču šāda saistība nebija novērojama ar mūzikas apguvi. Šie rezultāti bija saglabājušies arī trīs mēnešus pēc kursu pabeigšanas.


RigaBrain smadzeņu treniņu apmeklētāji ziņo uzlabojumus mācīšanās procesā!


Avots: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31251679

11 views