top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Programma "STOP 4-7" bērniem ar uzvedības traucējumiem

Mums RigaBrain® rūp bērnu un viņu vecāku labbūtība! Neirofeedback seansi var daudz palīdzēt, bet dažreiz vajadzīgs arī vēl kāds papildus atbalsts vai zināšanas kā darīt un rīkoties labāk saspīlētās situācijās?


Viena no RigaBrain® populārākajām lekcijām ir "Bērnu disciplinēšana no smadzeņu darbības viedokļa", ko ir noklausījušies vairāk kā 1000 vecāku.


Viena no programmām par kuru, gribam Jūs informēt ir STOP 4-7, kas noteikti varētu palīdzēt daudziem! RigaBrain® nekoordinē šo programmu, tikai dalās ar informāciju par šo programmu. Pieteikšanos skaties programmas aprakstā! Pārresoru koordinācijas centrs koordinē šo programmu Latvijā, no 2023. gada 1. marta Pārresoru koordinācijas centra funkcijas pārņem Valsts kanceleja.


Programma STOP 4-7


STOP 4-7 jeb "Kopā uz ceļa esam stiprāki" ir multimodāla (vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām - bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus utt., ir agresīvs (sit, sper, kaujas, met/plēš mantas utt.).Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus. Dati liecina, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūliņ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc 6 un 12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas prasmes un pakāpeniski mazinās izaicinošā un agresīvā uzvedība. Savukārt pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi - mazinās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence, pastiprinās pozitīvās audzināšanas pārsvars.


Programmas saturs balstīts uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem, īpaši LIFT-programmu (ang. - linking the Interests of Families and Teachers: Eddy, Reid, & Fetrow, 2002; De Mey & Braet, 2011). Programmas īstenošana uzsākta jau 2003. gadā vairākās pašvaldībās Beļģijā un Nīderlandē, programma adaptēta latviešu valodā un 2014.-2019. gadā Latvijā ir apmācīti vairāk nekā 50 programmas STOP 4-7 treneri.

BĒRNIEM programmas ietvaros MĀCA:

• Sadarboties • Komunicēt • Iekļauties nodarbībās • Sekot norādījumiem • Būt draudzīgiem un laipniem • Risināt problēmas • Pazīt un regulēt emocijas • Vadīt stresu

VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM programmas ietvaros MĀCA:

1. Vērot un izprast uzvedību. 2. Veidot atbalstošu, strukturētu vidi. 3. Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību. 4. Nejauši neapbalvot problemātisko uzvedību. 5. Sniegt skaidrus norādījumus. 6. Būt konsekventiem un disciplinēt. 7. Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu). 8. Regulēt savas emocijas. Dalība programmā ir bez maksas.


1. Programma ir ZINĀTNĒ UN PĒTĪJUMOS BALSTĪTA, tās saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem. Kopš 2003. gada vairākas pašvaldības Beļģijā un Nīderlandē šo programmu sekmīgi īsteno. Kopš 2016. gada programma ir adaptēta arī latviešu valodā, apmācīti vairāk kā 50 programmas STOP 4-7 treneri Latvijā.

2. Programma ir ILGTERMIŅA IEGUVUMS. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas uzvedības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un daudz dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir tagadnes fundaments labākai nākotnei. 3. Programma balstās uz TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. Viņu uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc programma tiek īstenota kompleksi. 4. Programmas darbības princips: 1) 10 nodarbības bērniem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 6 stundas (kopā 10 nedēļas) 2) 10 nodarbības vecākiem – 1 nodarbība nedēļā, katra ilgst 2 stundas (kopā 10 nedēļas) 3) 4 nodarbības bērna vidē (pirmsskolas iestādē) – 1 nodarbība divās nedēļās, katra ilgst 3 stundas (kopā 10 nedēļas)


PIETEIKŠANĀS

Dalība programmā ir bezmaksas. Ja Jūsu bērnam piemīt aprakstītā izaicinošā un/vai agresīvā uzvedība un esat gatavs iesaistīties programmā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: berniem@pkc.mk.gov.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt bērna vārdu, vecumu, pašvaldību, kurā ģimene (bērns) deklarēts un vecāku kontaktinformāciju (e-pastu un tālruņa numuru veiklākai saziņai). Saņemtos pieteikumus Pārresoru koordinācijas centrs novirzīs projektā iesaistītajām pašvaldībām.


Atsaucoties Pārresoru koordinācijas centra aicinājumam, projektā iesaistījušās: Liepājas pilsēta, Ogre, Ikšķile, Ķegums, Lielvārde, Valmieras pislēta, Mārupe, Babīte, Stopiņi, Daugavpils pilsēta un novads, Tukums, Ventspils, Aizkraukle, Jēkabpils, Sala, Jelgavas pilsēta un novads, Ozolnieki, Līgatne, Priekuļi, Vaiņode, Alūksne, Dobele, Gulbene, Rīga.Neirofeedback (neiroloģiski atgriezeniskās saites seansi) un bērni

Kopš pirmskolas vecuma bērniem ir nepieciešama īpaša rūpība un uzmanība, lai palīdzētu viņiem attīstīties un augt. Neirofizioloģiskie atbalsta pasākumi, piemēram, neiroatgriezeniskās saites seansi, var būt lietderīgs risinājums, lai palīdzētu bērniem, kas cieš no dažādām problēmām, piemēram, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroma (ADHD), stresa, trauksmes, depresijas, mācību grūtībām un citas. RigaBrain piedāvātie neiroatgriezeniskās saites seansi ir balstīti 25 gadu pieredzes un var palīdzēt uzlabot bērna uzvedību, samazināt stresu un uzlabot uzmanības līmeni. Aicinām vecākus pieteikt savus bērnus uz RigaBrain® neiroatgriezeniskās saites seansiem, lai palīdzētu tiem izmantot savu potenciālu un sasniegt savus mērķus.


Pēc RigaBrain smadzeņu treniņiem uzlabojās smadzeņu pašorganizēšanās un vecāki ziņo, ka bērni kļūst mierīgāki!

Related Posts

See All