top of page

Pakalpojums: Informatīvo Materiālu Sagatavošana, Balstoties uz Faktiem un Pētījumiem

RigaBrain® piedāvā iespēju iegūt īpaši sagatavotus informatīvos materiālus, kas pamatojas uz dziļiem pētījumiem un faktiem, nevis tikai uz interneta atrodamajiem avotiem. Šie materiāli ir izstrādāti, lai atbilstu preses relīzēm, rakstiem vai jebkuram citam kontekstam, kur nepieciešama ticama un zinātniski pamatota informācija.


Faktiem un pētījumiem balstīta informācija

Pakalpojuma Apraksts:

RigaBrain® lepojas ar sadarbību, līdz šim, ar vairākiem lieliem starptautiskiem zīmoliem un kompānijām, nodrošinot augstas kvalitātes informatīvos materiālus, kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem.


Šī sadarbība ir ļāvusi izveidot informatīvus materiālus, kas pilnībā atbilst klientu prasībām, nodrošinot uzticamu un zinātniski pamatotu informāciju.


RigaBrain® ir saistīts ar zinātniski pamatotu pieeju, izmantojot tikai zinātniskos rakstus, kas atbilst Very Rigorous Journal pēc SciScore Rigor and Transparency Index. Tas nodrošina, ka sniegtais materiāls ir pārbaudāms, uzticams un atbilst augstiem zinātniskiem standartiem.


Klienti saņems informatīvu materiālu, kas sastāv no vienas līdz pusotras A4 lapas, sniedzot atbildes uz jautājumu vai tematiku, kas klientam ir svarīga. Materiālos būs iekļautas atsauces uz šiem zinātniskajiem rakstiem, lai pilnībā pamatotu sniegto informāciju.


Top tēmas: par smadzeņu darbību, cilvēka uzvedību un personisko attīstību.Piemērs: ... Pētījumi liecina, ka praktizējot apzinātību var uzlabot kognitīvo elastību, samazināt stresu un paaugstināt darba produktivitāti - Lee, J., & Orsillo, S. (2014). Investigating cognitive flexibility as a potential mechanism of mindfulness in Generalized Anxiety Disorder.. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 45 1, 208-16 . https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2013.10.008. - Zou, Y., Li, P., Hofmann, S., & Liu, X. (2020). The Mediating Role of Non-reactivity to Mindfulness Training and Cognitive Flexibility: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01053. - Slutsky, J., Chin, B., Raye, J., & Creswell, J. (2019). Mindfulness Training Improves Employee Well-Being: A Randomized Controlled Trial. Journal of Occupational Health Psychology, 24, 139–149. https://doi.org/10.1037/ocp0000132. - Salvo, V., Kristeller, J., Marin, J., Sañudo, A., Lourenço, B., Schveitzer, M., D’Almeida, V., Morillo, H., Gimeno, S., García-Campayo, J., & Demarzo, M. (2018). Mindfulness as a complementary intervention in the treatment of overweight and obesity in primary health care: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 19. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2639-y. ...

Cena un Piedāvājums:

Šādu standarta materiāla sagatavošana ir pieejama par 200 eiro, pie kam jāpieskaita PVN. RigaBrain® klientiem garantē precīzi izstrādātus, uzticamus un zinātniski pamatotus informatīvos materiālus, kas sniegs vērtīgu atbalstu preses relīzēs, rakstu sagatavošanā un citos kontekstos, kur nepieciešama uzticama informācija balstīta uz zinātniskiem pamatiem un atsauci uz pētījumiem vai RigaBrain smadzeņu treniņu centra ekspertiem.

- Ja, mūsu sagatavoto materiālu izvietosiet publiski pieejamu un tas atbilsts RigaBrain konceptam, tad mēs to nopublicējam arī savā blogā un dalāmies savos sociālajos tīklos!


13 views