top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Līdzsvars starp darbu un ģimeni – skola?


Ja vien sasniegt līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi būtu vienkārši, mēs starp šiem diviem aspektiem regulāri iekļautu arī arvien jaunas mācības, – tā saka zinātnieki.


“Tas, kas rada konfliktu, bieži vien izraisa neapmierinātību jomā, kura bijusi par iemeslu šā konflikta radīšanai,” stāsta Bonija Čenga (Bonnie Cheng) un Džulija Makkārtija (Julie McCarthy), pētījuma vadošās autores. “Iespējams, šis piemērs sākotnēji šķiet neskaidrs, taču padomāsim no praktiskās puses – piemēram, niecīga laika veltīšana ģimenei, nākot no darba mājup ļoti vēlu, var radīt izteiktu neapmierinātību ar darbu!”


Kas var palīdzēt? Izrādās, tās ir izvairīšanās tehnikas. Pētījums veikts, piedaloties strādājošiem studentiem, kas ir precējušies.


Studenti piedzīvo iekšējus konfliktus, jo viņu ikdienā ir trīs lieli „bloki” – skola, ģimene un darbs; visi no tiem aizņem daudz laika, un tas var radīt iekšējos konfliktus un līdz ar to – vainas izjūtu cilvēkos. Taču pārsteidzošā kārtā izrādījās, ka studenti, kuri ne tikai ir uzņēmušies atbildību par ģimenes dzīvi un darbu, bet arī par studiju procesu, izmanto vairāk un dažādākas taktikas, lai tiktu ar šiem konfliktiem galā, turklāt ir apmierinātāki ar aktivitāšu dažādību savā ikdienā.


Turklāt tie studenti, kas izmanto izvairīšanās stratēģijas, piemēram, savu grūtību zonu neapspriešanu, nekavēšanos pie problēmām, veiksmīgāk līdzsvaro studiju, darba un ģimenes dzīvi. „Mēs atklājām interesantu tendenci – tie, kas ikdienā kavējas pie problēmu apspriešanas, analīzes un vēlēšanās, kaut šīs problēmas mistiski izgaistu, grūtāk rod līdzsvaru starp dažādām jomām savā ikdienā. Toties nedomāšana par problēmām palīdz līdzsvara radīšanā un, lai cik dīvaini tas nešķistu, arī šo problēmu risināšanā,” uzsver autores.


Atslēga ir spējā sniegt domām pārtraukumu jeb atbrīvot prātu no tām. Skolas paver lieliskas iespējas neformālām sarunām, jokiem, tajās bieži ir atpūtas telpas, kur varam atslēgties no domām, nodoties meditācijai, mūzikas klausīšanās priekam, – jebkam, kas var būt palīdzošs prāta atslābināšanā.

Comments