top of page

Lekcija par lasīšanas ietekmi uz bērnu un jauniešu kognitīvo un emocionālo attīstību

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 2023. gada rudens sezonu – oktobri un novembri - ieskandina ar bezmaksas lekciju ciklu “Pasaule pieder tiem, kas lasa”, ko laipni aicināts apmeklēt ikviens interesents – gan vecāki, gan skolēni, gan skolotāji, gan ikviens cits, kurš vēlas mācīties un paplašināt savu redzesloku. Šāds lekciju cikls izveidots, lai veicinātu šim mācību gadam noteiktās prioritātes – lasītprasmes veicināšanu un atbalstu katra bērna izaugsmei, kopīgā mācīšanās procesā iesaistot ne tikai skolotājus, skolēnus, bet arī vecākus, pašvaldības iestāžu darbiniekus un ikvienu Mārupes novada iedzīvotāju. Šis ir atbalsts vecākiem bērnu izglītības apguves iesaistē, lai īstenotu prioritātes un turpinātu pilnveidot kvalitatīva izglītības pakalpojuma nodrošināšanu novada izglītības iestādēs. Īstenojot šim gadam izvirzītās prioritātes, obligāta ir visu partneru, tostarp vecāku iesaiste! Ar šo lekciju ciklu Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde vēlas atdzīvināt mācīšanās kultūru, lai nav tā, ka mācīšanās attiecas tikai uz bērniem, tāpēc lekciju cikls sasaucas ar Pārvaldes šī gada vīziju “Mārupē mācās visi”. Piecās vērtīgās lekcijās, kas ceturtdienu vakaros Mārupes Kultūras namā norisināsies no 2023. gada 12. oktobra līdz 30. novembrim, būs iespēja uzzināt par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, par lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē, par kritisko domāšanu, par uzmanības noturību, kā palīdzēt bērnam lasīt, kā mana lasītprasme ietekmē manu komunikāciju, savukārt noslēdzošajā rudens lekciju ciklā būs iespēja vairāk uzzināt par digitālo lasīšanu. Par lekciju autoriem izraudzīti savas jomas profesionāļi – Ilze Aizsila, Inga Spriņģe, Oskars Grīslis, Pēteris Urtāns un Jurģis Šķilters.Lekciju ciklu 12. oktobrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) atklās Mārupes novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja Ilze Aizsila. I. Aizsila savā lekcijā “Mārupes novada mazās gaismas pilis – bibliotēkas veiksmīgākai dzīvei” stāstīs par:

 • lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē;

 • publisko bibliotēku un to pakalpojumiem Mārupes novadā;

 • bibliotēku aktivitātēm un pasākumiem dažādām mērķauditorijām;

 • datubāzēm un reģistrēto lietotāju priekšrocībām;

 • bibliotēku publicitāti;

 • iedzīvotāju iesaisti un atbalsta veidiem bibliotēkām, nākotnes iespējām.

Šī lekcija būs pieejama arī tiešsaistē - Mārupes novada pašvaldības Facebook profilā. Savukārt 2. novembrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) būs iespēja klausīties Ingas Spriņģes lekciju par kritisko domāšanu. Galvenie temati:

 • ar ko atšķiras dezinformācija no maldinošas informācijas;

 • 10 dezinformācijas veidi;

 • kritēriji un rīki, kā pārbaudīt aizdomīgu informāciju;

 • kritiska informācijas analīze;

 • uzdod jautājumus un apšaubi informāciju;

 • riski, kas var iestāties, ja visu šķietamo pieņemt par patieso.

9. novembrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) lekciju par koncentrēšanās un fokusēšanās prasmēm digitālajā laikmetā lasīs Oskars Grīslis. Galvenie temati:

 • kas ir mācīšanās pamatā - neirobioloģiskie procesi;

 • kas ir uzmanības un koncentrēšanās pamatā;

 • kas ietekmē mūsu spēju iegaumēt- atmiņu;

 • digitālo ierīču un platformu ietekme uz kognitīvajiem procesiem.

23. novembrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) lekciju par lasīšanas ietekmi uz bērnu un jauniešu kognitīvo un emocionālo attīstību lasīs Pēteris Urtāns. Galvenie temati: a. Lasīšanas un valodas attīstība Kā lasīšana uzlabo valodas prasmes? Lasīšanas ietekme uz komunikāciju. b. Kognitīvās funkcijas un lasīšana Kā lasīšana veicina atmiņu, koncentrēšanos un problēmu risināšanas prasmes. Smadzeņu reģioni, kas iesaistīti lasīšanā. c. Lasīšana kā neiroloģiska darbība Kā lasīšana ietekmē smadzeņu attīstību? Zinātniskā pētījumu bāze par lasīšanas pozitīvo ietekmi uz smadzeņu attīstību. d. Emocionālā inteliģence un lasīšana Lasīšanas un empātijas saistība. Grāmatas kā emocionālās izglītības rīks. e. Praktiski ieteikumi vecākiem Kā veicināt lasīšanas interesi mājās? Uzdevumi un aktivitātes, kas palīdzēs uzlabot lasīšanas prasmes un kognitīvos procesus. Kā izvēlēties piemērotu literatūru un integrēt lasīšanu ikdienas rutīnā. 30. novembrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) lekciju par digitālā teksta lasīšanu lasīs Jurģis Šķilters. Lekcijā tiks izskaidroti lasīšanas psiholoģiskie pamatprocesi un lasītā satura uztveres atšķirības atkarībā no formāta (digitāla vai analoga). Balstoties pēdējo gadu pētījumu rezultātos, tiks skaidrotas analogās un digitālās lasīšanas priekšrocības un trūkumi. Lekcijā tiks sniegts arī pārskats digitālās vides ietekmēm uz dažādiem uztveres un kognitīviem procesiem un to, kā tie ietekmē lasītprasmi. Lekcijas ir bez maksas, taču ierobežotā vietu skaita dēļ aicinām būt atbildīgiem un reģistrēt savu dalību iepriekš: ŠEIT.

164 views